Đảm bảo quyền khám chữa bệnh cho nhân dân tại các phòng khám đa khoa khu vực.

Hà giang là tỉnh miền núi, địa hình phức tạp, giao thông không thuận lợi, tình hình kinh tế- xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm, thực hiện các chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại Phòng khám đa khoa khu vực Bạch Ngọc - Vị Xuyên
Theo số liệu thống kê của ngành chức năng, hiện trên địa bàn tỉnh hệ thống cơ sở điều trị bệnh tương đối đảm bảo. Tuyến tỉnh có 5 bệnh viện (Bệnh viện đa khoa tỉnh với 420 giường, Bệnh viện Y – Dược cổ truyền với 120 giường, Bệnh viện Lao và Phổi 120 giường, Bệnh viện Phục hồi chức năng 80 giường, Bệnh viện Mắt 50 giường); tuyến huyện gồm 8 bệnh viện đa khoa tuyến huyện, 3 bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện với tổng số 1240 giường bệnh và 19 phòng khám đã khoa khu vực với 245 giường bệnh. Trung bình toàn tỉnh có 10,45 bác sĩ/ 10.000 dân và 0,88 dược sĩ đại học/10.000 dân.

Việc khám bệnh và điều trị tại các phòng khám đa khoa khu vực trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 18/19 phòng khám đa khoa khu vực được xây dựng kiên cố 2 tầng, công suất sử dụng giường bệnh một số nơi còn vượt theo quy định như phòng khám Mậu Duệ, Bạch Đích, Xuân Giang, Đồng Yên… các trang thiết bị được quan tâm đầu tư, cơ cấu nhân lực được đảm bảo, nhiều dịch vụ y tế cơ bản được triển khai (Siêu âm, xét nghiệm, X-Quang, nội soi Tai mũi họng…) giúp người dân được tiếp cận với những dịch vụ y tế có chất lượng, tiết kiệm chi phí, giảm tình trạng quá tải cho tuyến trên. 

Các phòng khám đa khoa khu vực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục cho người dân trên địa bàn, tập trung vào theo dõi, tư vấn về chăm sóc sức khỏe, chăm sóc giảm nhẹ, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em, phòng chống các loại bệnh, quản lý bệnh mãn tính, khám chữa bệnh nội, ngoại trú và kết nối chuyển người bệnh lên tuyến trên. Trong các năm từ 2015 đến 2017, ngoài việc chăm sóc sản phụ sau sinh, tiêm chủng cho trẻ em và các hoạt động dự phòng khác, mỗi năm hệ thống phòng khám đa khoa khu vực còn có trên 18 nghìn lượt người khám chữa bệnh nội trú, trên 40 nghìn lượt người khám chữa bệnh ngoại trú.

Từ năm 2018, việc khám chữa bệnh nội trú có sự điều chỉnh, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế tại công văn số 618/BYT-KCB ngày 25/01/2018 về việc khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực. Theo đó Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Y tế Bộ/Ngành rà soát, sắp xếp củng cố, chỉ đạo tổ chức, hoạt động của các phòng khám đa khoa khu vực. Đối với các phòng khám đa khoa khu vực chưa được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ điều trị nội trú thì chỉ thực hiện chức năng cấp cứu, khám, chữa bệnh ngoại trú, phải chấm dứt hoạt động điều trị nội trú. Đối với các phòng khám đa khoa khu vực đã được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu giường nội trú thì tiếp tục thực hiện điều trị nội trú đến hết ngày 31/01/2018, nhưng Sở Y tế phải rà soát và sắp xếp tổ chức, hoạt động của các phòng khám đa khoa khu vực theo 3 phương án:

Một là: Phòng khám đa khoa khu vực đã đáp ứng điều kiện của bệnh viện đa khoa theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh mà phù hợp với Quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh của địa phương thì tiến hành thủ tục thẩm định và cấp giấy phép hoạt động bệnh viện theo Điều 23 của Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2106 Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh và thời hạn chuyển đổi đến hết 30/6/2018;

Hai là: Phòng khám đa khoa khu vực vẫn cần phải tồn tại để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong vùng thì Sở Y tế, Y tế các Bộ/ngành phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp và thẩm định phê duyệt chuyển đổi thành đơn nguyên điều trị nội trú của bệnh viện đa khoa khu vực của tỉnh, bệnh viện huyện, Trung tâm y tế huyện và thời hạn chuyển đổi đến hết 30/6/2018;  

Ba là: Các phòng khám đa khoa khu vực còn lại: chấm dứt hoạt động điều trị nội trú kể từ ngày 31/01/2018, chỉ thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh ngoại trú theo quy định hiện hành.

Việc Bộ Y tế ra văn bản chỉ đạo như vậy là do Bộ Y tế nhận được ý kiến của một số Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phản ánh về vướng mắc liên quan đến thực hiện khám, chữa bệnh nội trú và thanh toán chi phí giường bệnh nội trú tại phòng khám đa khoa khu vực, Bộ Y tế mong muốn giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh, đảm bảo thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định và thống nhất trên phạm vi cả nước.

Tuy nhiên, Đây là vấn đề mà rất nhiều cử tri quan tâm và gửi ý kiến đến Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trong các đợt tiếp xúc cử tri. Nhu cầu được khám chữa bệnh nội trú tại các phòng khám đa khoa khu vực là thiết yếu, mô hình phòng khám đa khoa khu vực phù hợp với tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa (có những nơi địa hình phức tạp, từ trung tâm huyện đến xã trên 50km), ngoài phục vụ khám chữa bệnh cho người dân tại xã, các phòng khám đa khoa khu vực còn khám chữa bệnh cho đồng bào tại các xã, huyện lân cần, giải quyết ứng phó khi có thiên tai, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn liên xã, liên huyện.

Nắm bắt được vấn đề đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang đã đề nghị Sở Y tế báo cáo về hiệu quả của các phòng khám đa khoa khu vực của tỉnh và tiến độ thực hiện công văn số 618/BYT-KCB ngày 25/01/2018. Đồng thời tháng 9/2018, Ban Văn hóa – xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng có cuộc khảo sát về tình hình tổ chức, hoạt động của Trạm y tế phường, thị trấn và phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh. Qua nghiên cứu các quy định của pháp luật cho thấy, về Địa vị pháp lý của các Phòng khám đa khoa khu vực là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện: theo quy định tại điểm g, Khoản 4, Điều 3 của Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 giữa Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; đồng thời theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Nhiệm vụ của Phòng khám đa khoa khu vực là thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Sở Y tế quy định theo thẩm quyền trên cơ sở nhu cầu thực tế tại địa phương (Nhiệm vụ này phải nằm trong phạm vi chức năng của Trung tâm Y tế huyện - là cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật). Các phòng khám đa khoa khu vực cũng đảm bảo các quy định của Nghị định Số: 109/2016/NĐ-CP về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó cần tuân thủ các điều kiện về quy mô phòng khám, về cơ sở vật chất, về thiết bị y tế, về nhân sự.

Vì vậy, thực hiện công văn công văn số 618/BYT-KCB ngày 25/01/2018 của Bộ Y tế,  Sở Y tế Hà Giang đã nghiêm túc nghiên cứu, xây dựng dự thảo đề án rà soát, sắp xếp tổ chức lại Phòng khám đa khoa khu vực, lấy ý kiến của các Sở, ban ngành có liên quan, theo đó dự kiến tinh gọn từ 19 phòng khám xuống 10 phòng khám đa khoa khu vực thuộc bệnh viện đa khoa huyện hoặc bệnh viện đa khoa khu vực. Tập trung đầu tư nguồn lực nâng cao hiệu quả hoạt động bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh cho người dân. Tuy nhiên Sở Y tế vẫn đang chờ Bộ Y tế trình sửa đổi bổ sung Nghị định Số: 109/2016/NĐ-CP về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó bổ sung tên gọi, nhiệm vụ khám, chữa bệnh, điều trị nội trú, từ đó có cơ sở pháp lý để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt đề án đi vào hoạt động. Trong thời gian chờ trình phê duyệt đề án nói trên, ngày 13/7/2018, Sở Y tế tỉnh Hà Giang đã ban hành công văn số 1224/SYT-QLNYD &BHYT đến các bệnh viện đa khoa khu vực và bệnh viện đa khoa các huyện để hướng dẫn cụ thể. Theo đó các phòng khám đa khoa khu vực tiếp tục được giao nhiệm vụ cấp cứu, khám chữa bệnh ngoại trú. Trong trường hợp cần thiết phải lưu người bệnh để theo dõi, điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực, thì phải làm hồ sơ bệnh án, theo dõi ghi đầy đủ các diễn biến của người bệnh và chăm sóc như người bệnh nội trú, được thanh toán tiền giường lưu với mức gia bằng 50% mức giá ngày thường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV, được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị và không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu.

Có thể khẳng định việc ban hành và thực hiện chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất cần tính đến các yếu tố thực tiễn và sự phù hợp vùng miền. Như chính sách đầu tư và thực hiện các phòng khám đa khoa khu vực là một ví dụ cụ thể, đáp ứng được nhu cầu, mong muốn của người dân, việc điều chỉnh chính sách cần có lộ trình, các cơ quan chức năng khi thực hiện các quy định của pháp luật cần tuân thủ đúng, nhưng không cứng nhắc, cần chủ động làm tốt công tác phối hợp đảm bảo đúng pháp luật và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân được thụ hưởng chính sách. Đại biểu dân cử luôn lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền trong việc ban hành và điều chỉnh chính sách phù hợp, làm tốt công tác giám sát thực hiện chính sách pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân./.
Minh Quang