Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang lần thứ III - năm 2019

Ngày 28/10 tại Hội trường HĐND - UBND tỉnh diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang lần thứ III, năm 2019 với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Hà Giang đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.
Tiết mục Văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang lần thứ III, năm 2019 của Đoàn nghệ thuật tỉnh Hà Giang.
Dự Đại hội có các đồng chí: Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông; Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị LLVT của tỉnh; Bí thư huyện ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh qua các thời kỳ; đại diện Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội;  các tỉnh: Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái cùng 230 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 70 vạn đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh.
 
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông phát biểu tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang lần thứ III, năm 2019.
 
Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang lần thứ III, năm 2019 với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Hà Giang đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển” là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh, nhằm tiếp tục khẳng định đường lối kiên định, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc. Ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng an ninh, trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, phấn đấu đưa Hà Giang thoát khỏi tình trạng kém phát triển.   

 
Toàn cảnh Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang lần thứ III, năm 2019.
 
Tỉnh Hà Giang hiện có gần 84 vạn người với 19 dân tộc anh em cùng chung sống, những năm qua tình hình KT - XH của tỉnh nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số Hà Giang nói riêng tiếp tục có bước phát triển khá, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày một nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 5-7%/năm; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm hàng năm bình quân đạt từ 7-8%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,2 triệu đồng/năm. Chất lượng giáo dục vùng dân tộc, miền núi được nâng lên; quy mô trường, lớp các bậc học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được mở rộng; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; đồng bào các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Đặc biệt, tỉnh đã kịp thời ban hành các Nghị quyết, kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, thực hiện giảm nghèo, phát triển KT- XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: Chương trình 135, Chương trình 30A và nhiều chương trình, đề án của Trung ương và tỉnh đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình đường giao thông, trường, lớp học, công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt, hỗ trợ phát triển sản xuất cho trên 168 nghìn lượt hộ, đào tạo nâng cao năng lực cho trên 26.000 lượt cán bộ cơ sở và cộng đồng.
 
Đến năm 2018 , tổng sản lượng lương thực đạt 40,5 vạn tấn, trong đó tỷ ̉ trọng ngành chăn nuôi chiếm 28,3% .Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 5.467 tỷ đồng, Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ đạt 9.566 tỷ đồng, doanh thu du lịch đạt 1.150 tỷ đồng . Hạ tầng KTXH được đầu tư, đến nay 100% các xã, phường thị trấn đã có đường ô tô đến trung tâm; 100% số thôn, bản có đường xe cơ giới đến trung tâm, 89% hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới Quốc gia. Mạng lưới và hạ tầng bưu chính viễn thông đã đến được trên 97% vùng núi, vùng sâu, 100% trung tâm các xã có hệ thống cáp quang cung cấp các dịch vụ Internet tốc độ cao,100% các xã được cung cấp dịch vụ điện thoại. Toàn tỉnh có 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới... Diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã thay đổi căn bản theo hướng tích cực làm tiền đề cho đồng bào chủ động, tự lực vươn lên thoát nghèo.

Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương và tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã phát biểu tham luận về công tác Dân vận - Dân tộc; củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong đồng bào dân tộc thiểu số; chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong việc tuyên truyền, vận động các hộ dân theo đạo trái phép; công tác duy trì, bảo tồn các làng nghề truyền thống... Các đại biểu dự Đại hội đã thống nhất cao với báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ sau Đại hội lần thứ II đến nay và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về công tác dân tộc tỉnh đến năm 2024.
 
Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang trao tặng bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang lần thứ III, năm 2019.
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy , Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang yêu cầu: Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Nhất là vai trò, vị trí, tầm quan trọng cộng đồng các dân tộc nói chung, dân tộc thiểu số nói chung trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc…Tập trung giải quyết những khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách cho các dân tộc rất ít người, đảm bảo các dân tộc đều cùng nhau phát triển bình đẳng, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang cũng yêu cầu: Cả hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tốt an ninh nông thôn, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Không ngừng củng cố khối Đại đoàn kết các dân tộc, chú trọng công tác phát triển Đảng, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số, người uy tín trong cộng đồng các dân tộc đủ khả năng, trình độ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới. Quan tâm bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, loại bỏ những hủ tục lạc hậu ra khỏi đời sống xã hội…

Dịp này Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông đã tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội; đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang cũng trao tặng bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh cho Đại hội với nội dung: “Các dân tộc tỉnh Hà Giang đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”

Đại hội biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân vùng đồng bào dân tộc thiểu số có những thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ đổi mới. Đây là diễn đàn để những người con ưu tú của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi những kinh nghiệm quý báu giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng để nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  trao danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” của Chủ tịch nước phong tặng cho 8 nghệ nhân dân gian tỉnh Hà Giang, đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên  trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2014 - 2019.


Đồng chí Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - trao bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 5 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2014 - 2019.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 20 tập thể và 39 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2014 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.


Đồng chí Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và đồng chí Trần Đức Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh - tặng hoa chúc mừng các đại biểu được bầu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

 
Đại hội hiệp thương cử 65 đại biểu ưu tú dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.
 
Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư với nội dung trọng tâm là đồng bào các dân tộc thiểu số Hà Giang đoàn kết, tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm đi theo con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam, bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. Đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang nguyện đoàn kết sát cánh bên nhau trong khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “ Đồng bào người Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia - rai hay Ê - đê, Xơ - đăng hay Ba- na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt, chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”…
 


Đồng chí Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc  cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng, sản phẩm, sản vật của địa phương Hà Giang.
Hồng Minh