Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thành công tốt đẹp

Sau 2 ngày làm việc tập trung, trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình, nội dung đề ra. Đại hội đã bầu 54 đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị lần thứ I diễn ra chiều 28.9, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu ra 15 đồng chí vào BTV Tỉnh ủy, 11 đồng chí vào UBKT Tỉnh ủy. Ban Chấp hành khóa mới đã tín nhiệm và bầu đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; bầu 3 đồng chí trúng cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy là đồng chí Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, tái cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI. Các đồng chí Thào Hồng Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII và đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI. Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XV, tái cử giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVI. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 18 đồng chí.
 

Ra mắt BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 

Đại hội cũng đã có nhiều đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đa số các đại biểu đều đồng tình, nhất trí cao với kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới. Các bài tham luận của các đại biểu trên từng lĩnh vực cụ thể cũng đã nêu bật được kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trong thời gian tới phù hợp với thực tiễn ở địa phương.

Cũng tại Đại hội này, thay mặt Đại hội đồng chí Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương và tặng quà cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa XV thôi tham gia BCH khóa XVI.  

Đại hội cũng đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 với mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 5 năm 2015-2020 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế, thực hiện xóa đói, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững, từng bước xây dựng Hà Giang trở thành một trong những trung tâm du lịch và trọng điểm của Quốc gia về dược liệu; có kết cấu hạ tầng đồng bộ, có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ quyền Quốc gia được giữ vững, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; phấn đấu xây dựng Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, có trình độ phát triển đạt mặt bằng chung của các tỉnh miền núi. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020: Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 8% trở lên. Cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ chiếm 39%, công nghiệp - xây dựng 28%, nông - lâm nghiệp - thủy sản 33%. Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 2.500 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 50 nghìn tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 8 nghìn tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 42 vạn tấn; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hàng năm hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 90%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 99%, bình quân hàng năm kết nạp mới 2.200 đảng viên...

 

 Ra mắt đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên


Đồng chí Triệu Tài Vinh Bí thư Tỉnh ủy bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh khẳng định, các văn kiện được thông qua tại Đại hội là kết tinh trí tuệ tập thể dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Đảng, từ kết quả tổng kết thực tiễn của địa phương, được xây dựng bằng tâm huyết, tình cảm, trí tuệ, ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, là khát vọng mãnh liệt, quyết tâm chính trị cao để thực hiện mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; khai thác hợp lý, có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh; phấn đấu đến năm 2020 Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, có trình độ phát triển đạt mặt bằng chung của khu vực miền núi.

Thành công của Đại hội mở đầu quan trọng cho chặng đường mới, đánh dấu bước phát triển về chất, động viên, cổ vũ Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ, phấn đấu đưa tỉnh nhà phát triển với tốc độ nhanh, bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, các đồng chí đại biểu, các tổ chức đảng làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền về kết quả Đại hội; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới; lập nhiều thành tích xuất sắc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ trong và ngoài tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy cao độ nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng Hà Giang ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.
Lan Phương