Cam sành Vị Xuyên hướng tới tiêu chuẩn VietGap

Vị Xuyên là một trong 3 huyện trọng điểm phát triển cây cam sành của tỉnh Hà Giang (gồm huyện Bắc Quang, Vị Xuyên và Quang Bình).
Đ/c Nguyễn Minh Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra diện tích cam trồng mới tại huyện Vị Xuyên
Theo kế hoạch, trong năm 2015, huyện Vị Xuyên sẽ trồng mới 200 ha cây cam sành. Trong tháng 7 và tháng 8, huyện Vị Xuyên đã trồng mới được 150 ha trên địa bàn 9 xã, thị trấn, trong đó chủ yếu tập trung tại 2 xã Việt Lâm và Trung Thành, nâng tổng diện tích cam sành của huyện lên trên 480 ha.

Chương trình trồng mới cây cam sành tại 3 huyện Vị Xuyên, Quang Bình và Bắc Quang thuộc Dự án "Phục hồi cây cam sành theo tiêu chuẩn VietGap" của tỉnh Hà Giang. Dự án được tỉnh hỗ trợ cây giống sạch bệnh (đối với 2 loài  bệnh chủ yếu là bệnh vàng lá gân xanh Greening và bệnh tàn lụi Tristeza), có năng suất và chất lượng cao do Trung tâm Giống cây trồng của tỉnh cung ứng. Nhằm đảm bảo diện tích cam sành trồng mới đạt tiến độ và đảm bảo theo đúng qui trình kỹ thuật, Sở Nông nghiệp - PTNT Hà Giang đã phối hợp Trung tâm Giống cây trồng của tỉnh và các xã, thị trấn trồng cam tiến hành thẩm định đất đai và cử cán bộ chuyên môn xuống cơ sở để hướng dẫn nông dân trồng và chăm sóc cam sành.

Ông Lương Văn Đoàn, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên cho biết: Cây cam sành là một trong những cây ăn quả đặc sản và chủ lực của tỉnh Hà Giang nói chung và của huyện Vị Xuyên nói riêng. Vì vậy, Chương trình phục hồi và mở rộng diện tích cây cam sành theo tiêu chuẩn VietGap của huyện Vị Xuyên là một trong những chương trình phát triển kinh tế chủ lực của huyện.
 
                                                                     Phạm Văn Phú