Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết công tác nông nghiệp năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020

Ngày 23/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nông nghiệp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và chủ trì Hội nghị, đồng chủ trì có đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.
Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang, dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.
 
Năm 2019, ngành nông nghiệp cả nước tiếp tục hội nhập sâu hơn, đồng thời đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm và lan rộng trên cả nước, gây thiệt hại chưa từng có đối với ngành chăn nuôi; tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến các hình thái thời tiết cực đoan xảy ra bất thường, hạn hán, lũ lụt, cháy rừng, sạt lở, xâm nhập mặn mức độ nghiêm trọng hơn; tác động từ chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn làm cho sản xuất, xuất nhập khẩu nông sản chủ lực luôn đứng trước những rủi ro, nhiều quy định mới về truy xuất nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ngày càng cao hơn...

Trong bối cảnh đó, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời lãnh đạo, điều chỉnh cơ chế, chính sách, hài hòa hóa với thông lệ quốc tế, tạo môi trường thuận lợi, truyền cảm hứng sáng tạo và khát vọng vươn lên trong toàn ngành nỗ lực bám sát thực tiễn, vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai quyết liệt các giải pháp cơ cấu chuỗi giá trị, đổi mới mô hình tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực, khơi thông nguồn lực đầu tư của toàn xã hội. Nhờ vậy, năm 2019 nông nghiệp nước ta vẫn duy trì được đà tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, theo đó ước tính tốc độ tăng GDP toàn ngành đạt khoảng 2,2%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 54%; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 41,3 tỷ USD; tỷ lệ che phủ rừng 41,85%...

Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; năm bứt phá hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, toàn ngành xác định “Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, thích ứng với biển đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh”. Với niềm tin và khát vọng phát triển bền vững, đồng thời cần nhận rõ những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, thống nhất các giải pháp hành động quyết liệt hơn để hoàn thành toàn diện mục tiêu kế hoạch đề ra, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản như: Tốc độ tăng trưởng GDP ngành 2,8 - 3%; tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản khoảng 2,9 - 3,05%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên 42 tỷ USD; tỷ lệ che phủ rừng 42%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 59%; ít nhất 121 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 96%; thành lập mới 2.000 HTX nông nghiệp; cả nước có 17.000 HTX NN (cao hơn 2.000 HTX so với chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao). Cùng với một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu: Tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới;  Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị với 3 nhóm sản phẩm chủ lực (nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia, nhóm sản phẩm cấp tỉnh và nhóm sản phẩm OCOP; khai thác và tận dụng tốt lợi thế nền nông nghiệp nhiệt đới, xây dựng và phát triển vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm; kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản và thị trường, xuất khẩu, với chuỗi giá trị toàn cầu; tổ chức liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong vùng, tạo đột phá trong phát triển nhanh, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh hàng nông sản Việt Nam; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn mới, cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường nông thôn; từng bước khống chế được dịch tả lợn Châu phi; giải quyết dứt điểm việc gỡ “Thẻ vàng” của EC đối với đánh bắt hải sản; phát triển kết cấu hạ tầng; tăng cường quản lý tài nguyên; chú trọng phát triển thủy lợi và nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, thích ứng với BĐKH; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp; xây dựng thể chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính. Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ…
 Hồng Minh