Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh khảo sát dự án đầu tư xây dựng Trung tâm ứng dụng công nghệ cao

Ngày 12/7, tại xã Phong Quang (Vị Xuyên), UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc, khảo sát thực tế cùng các nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nghiệp để bàn triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hà Giang. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tiến sĩ Vũ Văn Tích, Thư ký Ban Chủ nhiệm Chương trình KHCN trọng điểm Tây Bắc – Đại học Quốc gia Hà Nội; đại diện Tập đoàn GFS, Công ty Cổ phần ANVY; lãnh đạo các sở, ngành, huyện Vị Xuyên. ​
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng đoàn công tác khảo sát thực tế địa điểm đầu tư xây dựng Trung tâm ứng dụng công nghệ cao tại xã Phong Quang

Khu chế xuất công nghệ cao tỉnh Hà Giang được phân khu quy hoạch trong đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy tại thôn Lùng Càng, xã Phong Quang, có diện tích 90,32 ha. Việc đầu tư xây dựng Trung tâm ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo ra một khu công nghệ cao, hiện đại, có hạ tầng đồng bộ, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước về: Dược liệu, chăn nuôi, chế biến thực phẩm xuất khẩu; tạo điều kiện để đưa tất cả các doanh nghiệp chuẩn bị đầu tư gắn với trung tâm, đặc biệt là doanh nghiệp KHCN để các doanh nghiệp này được hưởng ưu đãi của Nhà nước; khai thác các tiềm năng sẵn có trong khu vực và của tỉnh, tăng thu nhập, tạo việc làm, góp phần ổn định xã hội, đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cụ thể hóa tái cơ cấu đầu tư KHCN; triển khai các nhiệm vụ KHCN cho các ngành của tỉnh, phù hợp với phương hướng phát triển của tỉnh dựa vào KHCN và phù hợp với chiến lược phát triển KHCN của Chính phủ giai đoạn 2015 – 2020…

 

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp, nhà khoa học đã giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về cây dược liệu, chăn nuôi, sự cần thiết thành lập, xây dựng Trung tâm ứng dụng công nghệ cao tại xã Phong Quang và đưa ra một số định hướng cho các hình thức đầu tư sau này.

 

Trên cơ sở Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đã tổng hợp, cảm ơn các nhà khoa học các nhà đầu tư đã đến tìm hiểu và đầu tư tại Hà Giang. Đồng chí đề nghị: Tập đoàn GFS đầu tư vào hạ tầng khu Phong Quang nói chung và Trung tâm ứng dụng công nghệ cao nói riêng, đồng thời xây dựng đề án, cung cấp thông tin đầu ra cho cây dược liệu và xem xét tất cả các dự án có thể đầu tư. Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy điều chỉnh lại quy hoạch chung của khu kinh tế; Ban quản lý Đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh xây dựng bản đề mô về Trung tâm ứng dụng công nghệ cao trình tỉnh xem xét phê duyệt. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các ngành xây dựng phương án hoạt động sau khi Tập đoàn GFS đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho khu Phong Quang và thành phố Hà Giang; các ngành chức năng phối hợp với các nhà đầu tư xây dựng đề án bảo tồn phát triển cây dược liệu tại rừng đặc dụng Phong Quang. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KHCN làm đầu mối, phối hợp với Đại học Quốc gia giúp tỉnh thực hiện các bước tiếp theo; giao Sở Kế hoạch – Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Đề án xây dựng Trung tâm ứng dụng công nghệ cao của tỉnh…

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang