Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Chủ trì họp giao ban báo chí tháng 11/2016

Chiều ngày 02/12/2016 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 11/2016. Chủ trì Hội nghị giao ban đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Dự Hội nghị có lãnh đạo Hội Nhà báo, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, thông tấn báo chí tại địa phương...
Toàn cảnh hội nghị giao ban Báo chí tháng 11/2016
Qua nghe báo cáo đánh giá công tác báo chí tháng 11/2016 do cơ quan chủ trì chuẩn bị, cơ bản báo cáo đã nêu cụ thể về tinh thần trách nhiệm của các cơ quan báo chí, các tin, bài phản ánh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử Tỉnh uỷ, Trang thông tin điện tử "Đại biểu nhân dân tỉnh Hà Giang" các Trang thông tin các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, các báo đã đi sâu đánh giá các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi làm việc, kiểm tra tại các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và lãnh đạo Trung ương thăm và làm việc tại tỉnh ta; tuyên truyền về các hoạt động ngày đại đoàn kết các dân tộc gắn với tuyên truyền Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2016), tuyên truyền nhiều hoạt động về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội điển hình, các đơn vị có nhiều cách làm hay, gương người tót việc tốt.... các hoạt động kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982-2016); phản ánh đậm nét về các hoạt động Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 2 tổ chức tại Hà Giang, Công tác tuyên truyền thông qua các báo, bản tin các sở, ngành đoàn thể đã phản ánh kịp thời đầy đủ và rõ nét các hoạt động của lãnh đạo tỉnh, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh; đặc biệt đưa tin, phản ánh về các hoạt động của lãnh đạo tỉnh làm việc tại các huyện, thành phố; nhằm tăng cương công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát từ cơ sở để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2016.

Tại Hội nghị giao ban cơ bản các thành phần đều đồng tình với báo cáo đánh giá tổng hợp của cơ quan chủ trì; có nhiều nội dung đổi mới cách đánh giá, sắp xếp bố cục phù hợp, cập nhật thông tin khá đầy đủ và phân tích rõ ràng về hoạt động tuyên truyền của các cơ quan ngôn luận trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, tại Hội nghị cũng có những ý kiến đề nghị bổ sung thêm các nội dung phần định hướng tuyên truyền trong tháng 12 để các cơ quan ngôn luận, báo chí bám sát tổ chức tuyên truyền đầy đủ hơn.
 
Phát biểu kết luận tại Hội nghị giao ban, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiếp thu các ý kiến thảo luận; đồng thời nêu rõ những thiếu sót ở một số tin và nhấn mạnh các nội dung định hướng tuyên truyền trong tháng 12/2016; đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, báo chí, tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để tập trung tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nêu trong báo cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, các hoạt động trước trong và sau Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh./.
                                                                                                  Mạnh Linh