Ban Bí thư T.Ư Đảng làm việc với BTV Tỉnh ủy Hà Giang

Sáng 10.9, tại phòng họp Ban Bí thư, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã có buổi làm việc với BTV Tỉnh ủy Hà Giang về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đảng. Về phía tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.
Thay mặt BTV Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.
Thay mặt BTV Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh báo cáo kết quả thực hiệnNghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.
 
Báo cáo của tỉnh tại buổi làm việc nêu rõ: Trong hơn 2 năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song tỉnh đã đoàn kết thống nhất, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các giải pháp phát triển KT-XH, xoá đói, giảm nghèo. Vì thế trong nửa nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả quan trọng: Nền kinh tế của tỉnh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đã có yếu tố phát triển bền vững hơn, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách… hàng năm đều tăng. Các tiềm năng, lợi thế phát triểnKT-XH của tỉnh được khẳng định, bước đầu phát huy hiệu quả. Một số ngành, lĩnh vực có thế mạnh đã xác định hướng đi đúng, có bước chuyển biến tích cực, tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo. Nông nghiệp phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá, an ninh lương thực được đảm bảo, dự án phát triển cây dược liệu bước đầu triển khai có hiệu quả. Nhiều dự án thuỷ điện đã hoàn thành đưa vào sử dụng, các dự án mới theo quy hoạch được duyệt đang được triển khai tích cực. Hoạt động quản lý, khai thác khoáng sản được đảm bảoHoàn thành các quy hoạch có tầm nhìn phát triển, quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch chung khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thuỷ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức công bố rộng rãi và triển khai quyết liệt. Hoạt động du lịch được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, quan tâm xây dựng và phát triển các tua, tuyến đảm bảo sự liên kết vùng miền, số lượng khách du lịch đến Hà Giang ngày càng gia tăng. Kinh tế biên mậu được quy hoạch, đầu tư phát triển, tạo thành các cụm dân cư biên giới làm tiền đề thúc đẩy giao thương trên tuyến biên giới và phát triển kinh tế cửa khẩu. Lĩnh vực VH-XH có nhiều tiến bộ, giáo dục được quan tâm đầu tư, đẩy mạnh hợp tác, liên kết đào tạo vì vậy chất lượng nguồn nhân lực, trình độ dân trí được nâng lên; giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc được khơi dậy và phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Chủ quyền lãnh thổ được giữ vững, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quan hệ đối ngoại được mở rộng, góp phần nâng cao hình ảnh của tỉnh Hà Giang ở trong và ngoài nước. Hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố vững mạnh. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ, chính quyền có nhiều đổi mới, sâu sát, quyết liệt và có trọng tâm, trọng điểm. Dân chủ trong Đảng, trong xã hội được phát huy, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Năng lực, trình độ, kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn và phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành công vụ có chuyển biến tích cực, ngày càng phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cho sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiện chống lãng phí được thực hiện quyết liệt.Niềm tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và chính quyền các cấp được củng cố và nâng cao.Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn tồn tại một số mặt yếu kém cần phải khắc phục đó là: Chất lượng công vụ của cán bộ còn bất cập; tính độc lập của nền kinh tế vẫn còn khoảng cách xa so với các địa phương khác, an ninh chính trị còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, chất lượng giảm nghèo, giáo dục vẫn còn hạn chế…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận buổi làm việc với BTV Tỉnh ủy Hà Giang.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận buổi làm việc với BTV Tỉnh ủy Hà Giang.
 
Sau khi nghe tập thể Ban Bí thư T.Ư Đảng thảo luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hà Giang đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động nội lực, tranh thủ ngoại lực để xây dựng và phát triển. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững chủ quyền biên giới Quốc gia, góp phần xây dựng biên giới Việt-Trung hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển. Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong nửa nhiệm kỳ còn lại và hướng tới những năm tiếp theo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Ban Bí thư T.Ư Đảng tán thành phương hướng xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang từ nay đến hết nhiệm kỳ và tầm nhìn những năm tiếp theo là: Xây dựng tỉnh Hà Giang xứng tầm với vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đưa Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, có trình độ phát triển đạt mặt bằng chung của khu vực. Xây dựng Hà Giang thành một địa chỉ du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; có hệ thống kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ; có nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc; quốc phòng, an ninh được tăng cường; chính trị, xã hội ổn định, vững chắc; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng cao rõ rệt; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Để thực hiện phương hướng đó, Đảng bộ Hà Giang cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ người dân tộc ở địa phương; tiếp tục đổi mới, tạo bước đột phá về công tác cán bộ, nâng cao vai trò người đứng đầu, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI). Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh, tăng cường tiềm lực quốc phòng, tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tạo thế ổn định và “phên dậu” vững chắc cho phía Bắc và cho cả nước. Bảo đảm sự hài hòa về phát triển KT-XH với ổn định an ninh chính trị và trật tự xã hội. Đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an ninh tuyến biên giới, an ninh tôn giáo và trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Về các kiến nghị của BTV Tỉnh ủy Hà Giang, Ban Bí thư T.Ư Đảng nhận thấy đều là những vấn đề lớn, có tính chất đột phá, tạo động lực để thúc đẩy KTXH của tỉnh phát triển, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới Quốc gia. Ban Bí thư T.Ư Đảng giao các cơ quan chức năng xem xét, thẩm định, phê duyệt các đề án và giải quyết những đề nghị của tỉnh theo thẩm quyền…

Kết thúc buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo, vượt khó cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tạo tiền đề cho sự phát triển những năm tiếp theo.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đảng chụp ảnh lưu niệm với BTV Tỉnh ủy Hà Giang.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đảng chụp ảnh lưu niệm với BTV Tỉnh ủy Hà Giang.

Nguồn tin: Báo Hà Giang Điện Tử