Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ Nhất – Quốc hội khóa XV

Sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang đã tiến hành tiếp xúc cử tritại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quản Bạ. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri có kiến nghị, đề nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh như sau:

Chỉ đạo các ngành có liên quan và các chủ đầu tư bàn giao các công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước cho ngành Điện quản lý và vận hành để cấp điện cho nhân dân. Vì hiện nay có một số công trình điện đã đầu tư hoàn thành nhưng chưa vận hành cấp điện cho người dân.

Xem xét: Giữ nguyên 02 chức danh công chức cấp xã là Văn hóa - Xã hội và Lao động, Thương binh, Xã hội, vì khối lượng công việc nhiều, 01 người không thể đảm nhiệm được; bố trí chức danh Chỉ huy phó quân sự cấp xã là công chức để đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Xem xét đề nghị HĐND tỉnh sửa đổi quy định khoản 3, Điều 3, Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 19/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức bồi dưỡng đối với người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố tính theo tháng thay vì tính theo người/buổi. Vì hiện nay thủ tục thanh toán khó khăn ở cơ sở. Đồng thời xem xét tăng mức bồi dưỡng cho người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố để họ gắn bó lâu dài với công việc.

Quan tâm xây dựng các công trình phúc lợi và cơ sở hạ tầng khu trung tâm xã Trung Thịnh (xã sáp nhập theo Nghị quyết 827/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đoàn ĐBQH khoá XV tỉnh Hà Giang đã tiếp thu tổng hợp và chuyển kiến nghị của cử tri đến Uỷ ban nhân dân tỉnh để giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 24/9/2021, Đoàn ĐBQH nhận được báo cáo số 319/BC-UBND ngày 24/9/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh “Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri”.

Ban biên tập xin được đăng tải toàn văn nội dung văn bản trả lời của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
 
BBT