UBND tỉnh Hà Giang: Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII

TT Câu hỏi Trả lời
I Lĩnh vực Nông lâm nghiệp nông thôn  
1 03 Công trình cấp nước sinh hoạt và nước tưới tiêu tại: thôn Nà Lại – Tả Luồng, xã Thượng Tân; thôn Khuổi Nấng, Bách Sơn I-II, xã Thượng Tân; thôn Pắc Mìa, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê được đầu tư bằng nguồn vốn tái định cư vùng lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang giai đoạn 2, do Ban quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Hà Giang làm chủ đầu tư đến nay đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, 03 công trình trên khi thiết kế, phê duyệt và thi công chỉ có đập đầu mối, hệ thống đường ống và bể chứa nước tập trung, không có hệ thống đường ống dẫn cấp nước sinh hoạt từ bể chứa tập trung đến các cơ quan, đơn vị và các khu vực tập chung dân cư tại trung tâm, riêng công trình (nước sinh hoạt và nước tưới tiêu thôn Nà Lại – Tả Luồng, xã Thượng Tân) thiết kế không phù hợp với thực tế đến hiện tại không có nước đến bể tập trung… Vì vậy, đề nghị tỉnh sớm xem xét chỉ đạo kiểm tra về kỹ thuật, đồng thời bố trí nguồn lực khắc phục các hạn chế và đầu tư bổ sung các hạng mục thiếu sót trên để công trình phát huy tối đa công năng cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân, các tổ chức khu vực trung tâm xã Thượng Tân; thôn Pắc Mìa, Pác Sáp, thị trấn Yên Phú và một số thôn của xã Yên Cường (cử tri thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê). Nội dung trên UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao cho các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, đề xuất xử lý theo kiến nghị nêu trên của cư tri.Theo kết quả kiểm tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho thấy công trình Thủy lợi kết hợp cấp nước sinh hoạt thôn Nà Lại, xã Thượng Tân huyện Bắc Mê (thuộc đề án ổn định dân cư, phát triển KTXH vùng tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn huyện Bắc Mê) được thiết kế với mục tiêu là công trình thủy lợi kết hợp cấp nước sinh hoạt, do vậy quy mô công trình chưa hoàn toàn phù hợp với mục tiêu cấp nước sinh hoạt cho nhân dân (chưa có thiết kế đường ống cấp nước về các khu dân cư, chưa có bể lọc…). Mặt khác, do ảnh hưởng của mưa lũ đã làm cho một số hạng mục công trình bị hư hỏng, xuống cấp, để cấp nước cho nhân dân trong khu vực cần phải đầu tư khắc phục hư hỏng một số hạng mục công trình do mưa lũ, đồng thời xây dựng bổ sung thêm một số hạng mục khác.
Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh họp ngày 05/7/2021 đã thống nhất báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình Khắc phục hậu quả sau mưa lũ, cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thôn Nà Lại, thôn Tả Luồng xã Thượng Tân huyện Bắc Mê. Sau khi có chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Bắc Mê khẩn trương triển khai thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư công trình theo quy định hiện hành của pháp luật.


 
II Lĩnh vực giao thông  
1 Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí tiếp tục đầu tư nâng cao tiêu chí đường giao thông (đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm, trục chính nội đồng) đối với các xã đã được công nhận nông thôn mới tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 - 2020 nhưng mới đạt chỉ tiêu cứng hoá đường giao thông từ 55% đến 60% (cử tri các xã huyện Quang Bình). Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-UBND, ngày 21/5/2018 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Hà Giang giai đoạn 2018-2020; Quy định tiêu chí số 2 (Giao thông) đạt khi đường trục xã đạt 100% cứng hóa và các đường (đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm, đường nội đồng) phải đáp ứng đạt chỉ tiêu cứng hoá từ 55% - 60%. Việc đề xuất bố trí kinh phí để tiếp tục đầu tư nâng cao tiêu chí đường giao thông (đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm, đường nội đồng) đối với các xã đã được công nhận nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020 là phù hợp với Chương trình trình MTQG xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Tuy nhiên do nguồn ngân sách của địa phương khó khăn; cùng với việc nguồn ngân sách Trung ương bố trí hằng năm còn hạn chế so với nhu cầu của các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là năm 2021 chưa được Trung ương giao. Do đó hằng năm tỉnh ưu tiên tập trung nguồn lực cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch được giao. Vì vậy để tiếp tục duy trì nâng cao tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới để thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, trong khi chưa được Ngân sách Trung ương giao kế hoạch vốn, đề nghị UBND các huyện, thành phố lồng ghép các nguồn vốn, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện; đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu và tham gia chương trình được hiệu quả, thiết thực. UBND tỉnh sẽ phân bổ, giao bổ sung nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 ngay sau khi được TƯ bổ sung kinh phí.
2 Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện dự án đường Phùng Hưng vì thời gian đã quá lâu (cử tri phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang). Công trình đường Phùng Hưng, thuộc Dự án “Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Tiểu dự án tại Hà Giang” vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Do vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác GPMB, vì vậy tiến độ thực hiện chậm, UBND tỉnh đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, thành lập tổ công tác của tỉnh hỗ trợ, giám sát triển khai thực hiện dự án. Đến nay, chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án phát triển đô thị loại hai Xanh - thành phố Hà Giang) đã ký kết hợp đồng với nhà thầu xây lắp và công trình hiện đã khởi công xây dựng.
3 Đề nghị UBND tỉnh đầu tư kinh phí nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Vinh Quang đi xã Sán Xả Hồ, Pờ Ly Ngài, Nàng Đôn có chiều dài 32Km, hiện tại đường đã xuống cấp, nhiều vị trí sụt lún, bong tróc, sạt lở Taluy âm gây mất an toàn giao thông, nhân dân đi lại rất khó khăn (cử tri xã Sán Xả Hồ, Pờ Ly Ngài, Nàng Đôn, huyện Hoàng Su Phì). Do nguồn lực vốn đầu tư được Trung ương dự kiến giao giai đoạn 2021-2025 rất thấp so với nhu cầu kinh phí đầu tư của tỉnh; do đó tỉnh tập trung bố trí vốn để thanh toán cho các công trình đang thực hiện và ưu tiên đầu tư các tuyến đường tỉnh lộ, đường liên huyện có tác động phát triển kinh tế - xã hội liên vùng, theo Nghị quyết số 07-NQ/ĐH ngày 17/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Do đó trong phương án dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh chưa cân đối bố trí vốn cho tuyến đường nêu trên.
Để giải quyết kiến nghị trên của cử tri, UBND tỉnh Hà Giang đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tưchủ trì, phối hợp với các sở ngành và UBND các huyện có liên quan, thống nhất đề xuất các công trình giao thông liên kết vùng, phục vụ phát triển du lịch, dự kiến đưa vào các nội dung hợp tác với Ngân hàng Thế giới để triển khai thực hiện; hoặc cân đối bố trí vốn từ các nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện để xử lý trong thời gian tới.
4 Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bổ sung kinh phí để đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường đi 3 thôn vùng cao của xã Phương Độ và các tuyến đường liên thôn từ thôn Hạ Thành đi thôn Tân Thành và đi thôn Lùng Vài (cử tri xã Phương Độ, thành phố Hà Giang) Việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường đi thôn vùng cao của xã Phương độ trong những năm qua đã được tỉnh và thành phố quan tâm đầu tư, cụ thể: Tuyến đường từ thôn Chang đến thôn Lùng Vài, xã Phương Độ có tổng chiều dài 11,862 km, trong đó đoạn từ cổng chào thôn Khuổi My đến đầu trung tâm thôn Khuổi My, xã Phương Độ, dài 2,2 km, đã được đầu tư hoàn thiện; đoạn từ trung tâm thôn Khuổi My đến cầu treo; đoạn cuối trung tâm thôn Nà Thác đến cổng chào thôn Khuổi My, dài 2,59 km và đoạn từ hội trường thôn Chang đến trung tâm thôn Nà Thác, với chiều dài 5,1 km. Hiện tại, UBND thành phố đang thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định để đầu tư. Hiện chỉ còn lại đoạn từ cầu treo giáp ranh giữa thôn Khuổi My - thôn Nà Thác, dài 1,97 km.
 Về việc bổ sung kinh phí đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường liên thôn từ thôn Hạ Thành đi thôn Tân Thành và đi thôn Lùng Vài, xã Phương Độ, trong đó đường Hạ Thành đi thôn Lùng Vài, dài khoảng 8 km; hiện nay nền đường đã thực hiện xong và chuẩn bị thi công mặt đường bê tông xi măng.Đường Hạ Thành - Tân Thành - Tân Tiến, dài khoảng 1,5 km. Năm 2020, đã đầu tư và hoàn thành đưa vào sử dụng đoạn Tân Thành đi Tân Tiến, dài 0,76 km; còn lại 0,74 km (đoạn từ Hạ Thành đi Tân Thành). Các đoạn còn lại, UBND thành phố Hà Giang đã, đang tiếp tục thực hiện, hoàn thành trong năm 2022.

 
5 Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường nhựa liên xã Vô Điếm - Kim Ngọc để nhân dân thuận tiện trong việc đi lại và giao lưu hàng hóa (cử tri xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang). Đến hết tháng 5/2021, tuyến đường này cơ bản đã hoàn thành theo thiết kế được duyệt (đã hoàn thành 100% mặt đường láng nhựa; hiện chủ đầu tư đang triển khai thi công, hoàn thiện một số vị trí rãnh xây thoát nước).

 
6 Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc tuần tra, xử lý đối với các phương tiện giao thông (đặc biệt là xe Container) lắp đặt còi không đúng quy định; đồng thời xử phạt nghiêm đối với phương tiện sử dụng còi không đúng quy định khi tham gia giao thông tại khu vực tập trung đông dân cư trong thời điểm từ 22h (cử tri thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang). UBND tỉnh đã giao cho Công an tỉnh giải quyết nội dung trên; Công an tỉnh đã có Văn bản số 823/CAT-PV01 ngày 10/3/2021 gửi UBND huyện Bắc Quang, đồng thời chỉ đạo Công an huyện Bắc Quang thường xuyên thực hiện việc tuần tra, xử lý đối với các phương tiện giao thông (đặc biệt là xe Container) lắp đặt còi không đúng quy định; đồng thời xử phạt nghiêm đối với phương tiện sử dụng còi không đúng quy định khi tham gia giao thông tại khu vực tập trung đông dân cư trong thời điểm từ 22h.
7 Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn kiểm tra các quy chuẩn giao thông về đường ưu tiên tại khu vực ngã 3 trung tâm huyện Bắc Quang. Tại đây hệ thống đèn tín hiệu có giành cho xe ưu tiên (rẽ phải) nhưng vị trí để cho xe ưu tiên đi lại không có gây ách tắc và nguy hiểm cho người tham gia giao thông (cử tri thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang).
 
Chi cục bộ I.8 - Cục Quản lý đường bộ I đã phối hợp với UBND huyện Bắc Quang (Trạm Dịch vụ vệ sinh và môi trường huyện Bắc Quang, đơn vị được giao quản lý, điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu đèn giao thông tại khu vực ngã 3 trung tâm huyện Bắc Quang) kiểm tra hệ thống đèn tín hiệu theo phản ánh của cử tri và điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế, giảm thiểu ách tắc giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông.
8 Tại Báo cáo số 556/BC-UBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh trả lời ý kiến cửa cử tri về đầu tư tuyến đường từ trung tâm xã Yên Cường - Thượng Tân“Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Hà Giang...Tuyến 1 (Đường liên xã Thượng Tân - Yên Cường): Hiện nay, chưa thi công, do Trung ương chưa bố trí nguồn vốn để thực hiện đầu tư”. Tuy nhiên, do đây là tuyến đường huyết mạch của Nhân 04 thôn (Tả Lùng, Nà Chảo, Chí Thì, Tùng Hản), xã Yên Cường và các thôn giáp ranh của xã Thượng Tân với Yên Cường để về trung tâm huyện và đường độc đạo đến khu di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc Gia (Hang Đán Cúm, Nà Chảo - Yên Cường). Vì vậy, cử tri tiếp tục đề nghị tỉnh xem xét sớm đầu tư tuyến đường từ trung tâm xã Yên Cường - Thượng Tân (cử tri thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê). Dự án Đường liên xã Thượng Tân - Yên Cường thuộc Đề án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Đề án). Tuy nhiên do nguồn lực kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 hạn chế, nên chưa được bố trí kế hoạch vốn để triển khai thực hiện. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất vốn để triển khai dự án này trong kế hoạch vốn đầu tư trung hạn, giai đoạn 2021-2025 (nguồn NSTW thuộc đề án tái định cư thủy điện Tuyên Quang); hoặc lồng ghép với nguồn vốn, thuộc các Chương trình mục tiêu; các nguồn vốn hợp pháp khác của huyện Bắc Mê và hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.


 
9 Từ nhiều tháng nay, tại xã Minh Ngọc Đội cảnh sát giao thông Công an tỉnh có đặt trạm cân và đi vào hoạt động thường xuyên 24/24 giờ/ngày. Tuy nhiên, nhân dân thấy hiệu quả không cao, vẫn còn tình trạng xe quá tải hoạt động lưu thông trên tuyến QL34 đi vào các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ và xã lộ, kể cả đường thôn, nhất là thời điểm ban đêm… làm cho các tuyến đường giao thông xuông cấp rất nhanh, gây khó khăn đi lại cho người dân. Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo chấm dứt ngay tình trạng trên để đảm bảo các tuyến giao thông đi lại thuận tiện cho người dân được thường xuyên, lâu dài (cử tri thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê). UBND tỉnh đã giao cho Công an tỉnh giải quyết nội dung nêu trên, Công an tỉnh đã có Văn bản số 823/CAT-PV01 ngày 10/3/2021 gửi UBND huyện Bắc Mê và chỉ đạo Công an huyện Bắc Mê thường xuyên thực hiện việc tuần tra, xử lý đối với các phương tiện giao thông xe chở quá tải trọng hoạt động lưu thông trên tuyến QL.34 và hệ thống đường địa phương.

 
10 Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư và đơn vị thi công Dự án đường lên trận địa và đài quan sát phòng không tại núi Mỏ Neo kiểm tra thực tế và có biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn cho các hộ dân ở chân núi Mỏ Neo vì trong quá trình thi công đất đá rơi xuống gây nguy hiểm cho các hộ dân, nguy cơ đá lăn hiên nay luôn tiềm ẩn tâm lý bất an cho các hộ dân (cử tri phường Trần Phú, thành phố Hà Giang). Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (chủ đầu tư) đã chỉ đạo nhà thầu thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và yêu cầu của Sở Công Thương về việc thi công nổ mìn trên tuyến. Một số đoạn sung yếu, có thể gây mất an toàn, chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công thay đổi biện pháp thi công (từ khoan phá đá nổ mìn sang phá đá bằng búa căn, hàm kẹp). Hiện nay, công trình đã thi công xong phần mở nền đường, mặt đường cơ bản hoàn thành 2,7km. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với UBND thành phố Hà Giang và các Sở, ngành liên quan rà soát, kiểm tra thực hiện các giải pháp xử lý các vị trí có nguy cơ gây mất an toàn, kịp thời đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.
 
III Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản  
1 Đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành dự án di chuyển dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ lũ ống lũ quét và sạt lở xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình (Cử tri xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình). Dự án Di chuyển dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét (Vùng nguy hiểm) xã Tân Trịnh do UBND huyện Quang Bình làm chủ đầu tư, mục tiêu là bố trí cho 171 hộ. Tổng mức đầu tư là 81,440 tỷ đồng; vốn đã cấp 70,497/81,440 tỷ đồng đạt 87%; vốn giải ngân 64,078 tỷ đồng/70,496 tỷ đồng, đạt 90,9%.Đến nay đã triển khai thực hiện được 104/171hộ (đạt 60% so với mục tiêu dự án), đã cấp giấy CNQSD đất được103/104 hộ (đạt 99,03% so kế hoạch đợt 1), đã có 80/104 hộ xây dựng nhà sau khi chuyển đến ở mới (đạt 76,92%). Còn lại 67 hộ dự kiến sẽ di chuyển đến nơi ở mới trong Quý I/2022 sau khi dự án hoàn hành.
Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình với trách nhiệm của chủ đầu tư đã thường xuyên tăng cường đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành hạng mục san mặt bằng trong năm 2021 và hoàn thành bàn giao công trình trong Quý I/2022 để thực hiện di chuyển số hộ còn lại.

 
2 Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cũng như các thiết bị máy móc khám chữa bệnh cho bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ, vì hiện nay các hạng mục của bệnh viện đã xuống cấp, các máy móc hư hỏng rất nhiều (cử tri bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ). Hiện nay, UBND tỉnh đang nghiên cứu xem xét, bổ sung việc đầu tư, cải tạo, nâng cấp cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, trong đó có Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ. Các nội dung nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng, mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế cho các bệnh viện được thực hiện từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc trên địa tỉnh.
 
3 Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn kiểm tra việc cấp phép cho sản xuất Gạch không nung đối với công ty TNHH Vạn Phúc tại tổ 7, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang và thực hiện giám sát hoạt động đối với công ty. Hiện nay trong quá trình sản xuất Gạch công ty có lợi dụng để khai thác khoáng sản (cử tri thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang). UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bắc Quangkiểm tra thực tế.Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy: Phản ánh của cư tri là có cơ sở, việc khai thác đá vôi phục vụ cho sản xuất gạch không nung là có trên phạm vi diện tích quản lý của Công ty, tuy nhiên, việc sản xuất không phải là Công ty TNHH 1 thành viên Vạn Phúc thực hiện, mà là hộ gia đình cá nhân bà Nguyễn Thị Hòa thực hiện. Nội dung này đã được UBND thị trấn Việt Quang kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Bà Nguyễn Thị Hòa đã chấp hành nộp phạt đầy đủ và đã dừng việc khai thác đá để phục vụ sản xuất gạch không nung (có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 340/QĐ-XPVPHC ngày 27/11/2020 của UBND thị trấn Việt Quang gửi kèm theo).
UBND tỉnh giao cho UBND huyện Bắc Quang, UBND thị trấn Việt Quang chỉ đạo Tổ trưởng tổ 7 thị trấn Việt Quang thông báo nội dung đã giải quyết cho các hộ dân thuộc khu vực tổ 7 được biết. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác giám sát chặt chẽ hoạt động khoáng sản của Công ty và hoạt động khoáng sản của các đơn vị khác trên địa bàn theo đúng quy định tại Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 272/CT-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

 
4 Dự án Nhà máy chế biến nông lâm sản Việt Vinh, huyện Bắc Quang do Công ty TNHH MTV Chung Kính làm chủ dự án, được thực hiện tại thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh với tổng diện tích đất của dự án là 27.547,9 m2. Nhà máy được đặt ngay tại vị trí dân cư tập trung đông (trong đó có cả điểm trường mầm non, tiểu học) và gần quốc lộ 2 nên ảnh hưởng trực tiếp đến người dân như: (1) khi nhà máy nhập nguyên liệu xe Container đỗ hàng dài gây ách tắc giao thông; (2) khi nhà máy vận hành sản xuất 3 ca gây tiếng ồn lớn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân 3 thôn Tân Mỹ, Thượng Mỹ - xã Việt Vinh và Tân Lâm - xã Tân Quang; (3) khi vận hành sản xuất hệ thống bã sắn, nước thải của nhà máy bốc mùi hôi thối, bụi than, bụi sắn bay phủ khắp khu vực tạo không khí ngột ngạt, khó chịu đặc biệt đối với người già và trẻ nhỏ; (4) hệ thống nước thải của nhà máy có ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy sản của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các phương án bảo vệ môi trường của nhà máy; đồng thời quan tâm xem xét việc di rời nhà máy ra xa khu dân cư (đến khu công nghiệp đã quy hoạch tại thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang) để không ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân (cử tri xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang). Nhà máy chế biến nông lâm sản Việt Vinh, huyện Bắc Quang do Công ty TNHH MTV Chung Kính làm chủ đầu tư vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; theo đó, ngày 30/11/2020, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền phạt là 70 triệu đồng. Ngày 07/12/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4053/UBND-KTTH, về yêu cầu dừng hoạt động sản xuất và vận hành thử nghiệm, hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo ĐTM đối với Công ty TNHH MTV Chung Kính.Ngày 17/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 1767/STNMT-CCBVMT yêu cầu Công ty dừng hoạt động sản xuất và vận hành thử nghiệm, hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản nêu trên.
Ngày 27/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Quang, UBND xã Việt Vinh tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của Nhà máy chế biến nông sản Việt Vinh. Căn cứ kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH MTV Chung Kính, với số tiền tiền 160 triệu đồng; đình chỉ hoạt động thời gian 03 tháng. Hiện nay, Công ty TNHH MTV Chung Kính đang dừng hoạt động để khắc phục vi phạm. 

 
5 Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư (Tỉnh đoàn) khắc phục và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cầu tràn trên địa bàn thị trấn Yên Minh (Cử tri thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh). Các công trình xây dựng cầu tràn do Tỉnh đoàn làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện Yên Minh, gồm: cầu Phiêng Trà, thị trấn Yên Minh và tràn Thâm Tiềng, xã Mậu Duệ. Năm 2019 do mưa lũ kéo dài gây sạt lở, trôi một số hạng mục công trình. Chủ đầu tư đã đề nghị Trung ương Đoàn cho phép sử dụng kinh phí dự phòng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Kết quả, đến nay cụ thể như sau:
Cầu Phiêng Trà, thị trấn Yên Minh: đã thi công hoàn thành các hạng mục bổ sung (gia cố chân khay tứ nón, đường dẫn); đang thực hiện sửa chữa hạng mục khe co giãn. Dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng trong tháng 7 năm 2021.
Tràn Thâm Tiềng xã Mậu Duệ huyện Yên Minh đã được nghiệm thu, bàn giao cho chính quyền địa phương khai thác, sử dụng từ ngày 01/6/2021.

 
6 Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan (quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật) tăng cường công tác phối hợp thực hiện xã hội hóa chỉnh trang đô thị, nhất là việc giải phóng vật cản, hạng mục công trình gây mất mỹ quan đô thị; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Giang làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xã hội hóa chỉnh trang đô thị để việc triển khai được thống nhất, đồng bộ và đảm bảo công bằng giữa các hộ dân và các tổ dân phố (cử tri phường Trần Phú, thành phố Hà Giang). Để từng bước thực hiện công tác chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác chỉnh trang đô thị địa bàn thành phố; Thành ủy Hà Giang đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 21/9/2020 về việc xã hội hóa xây dựng, chỉnh trang đô thị thành phố Hà Giang, giai đoạn 2020-2025; UBND thành phố Hà Giang đã thành lập Tổ công tác (theo Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 26/10/2020) để phối hợp với các Chủ đầu tư, UBND các phường, xã tư vấn, hỗ trợ, xử lý các công trình vi phạm, lấn chiếm, giải phóng vật cản theo chỉ giới để thực hiện việc cải tạo hành lang, lát gạch vỉa hè,....
Trong năm 2020, thành phố Hà Giang đã triển khai đầu tư nâng cấp, cải tạo nhiều tuyến đường, phố trên địa bàn bằng hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm (Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, còn lại nhân dân đóng góp), bước đầu đã đạt được kết quả tích cực và được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân.
Năm 2021 và những năm tiếp theo, thành phố Hà Giang sẽ tiếp tục triển khai công tác chỉnh trang đô thị trên tinh thần đồng bộ về kết cấu hạ tầng, về mức đóng góp của nhân dân cũng như việc giải tỏa các vật cản, công trình lấn chiếm hành lang, vỉa hè đảm bảo đồng bộ, công bằng, đạt hiệu quả thiết thực.

 
7 Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đánh giá kỹ nguyên nhân ngập úng tại một số khu vực trên địa bàn thành phố. Cho chủ trương đầu tư các dự án khắc phục tình trạng trên. yêu cầu chính quyền các cấp tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, đồng thời xử lý nghiêm một số hộ gia đình, cá nhân san đổ đất lấp lòng suối gây tắc nghẽn dòng chảy, một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng ngập úng thời gian qua...(cử tri phường Trần Phú, thành phố Hà Giang). UBND tỉnh đã giao cho UBND thành phố kiểm tra, rà soát và đánh giá nguyên nhân gây ngập úng tại một số điểm trên địa bàn thành phố ngay sau trận mưa lớn và gây ngập lụt trên diện rộng tại thành phố Hà Giang vào tháng 7/2020. UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã, phường kiểm tra, rà soát, đánh giá nguyên nhân gây ngập úng cục bộ tại một số điểm trên địa bàn thành phố gồm: (1) Khu vực tổ 14, phường Nguyễn Trãi (đường 19/5); (2) Khu vực lòng chảo tổ 6, phường Nguyễn Trãi; (3) Khu vực tổ 2, tổ 3, phường Trần Phú (đường Lý Tự Trọng); (4) Khu vực tổ 18, phường Minh Khai (đường Lý Tự Trọng); (5) Khu vực đường Sơn Hà, thôn Thái Hà, xã Ngọc Đường; (6) Khu vực cổng trường chuyên (đường 19/5). Đồng thời báo cáo UBND tỉnh phương án triển khai thực hiện một số giải pháp phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tại trên địa bàn thành phố (Báo cáo số 934/BC-UBND, ngày 24/8/2020) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2553/UBND-KTTH, ngày 07/8/2020. Hiện nay, UBND tỉnh đã có chủ trương giao UBND thành phố làm chủ đầu tư để triển khai đầu tư khắc phục tình trạng ngập úng trên địa bàn (dự kiến thời gian khởi công trong Quý III năm 2021).
Để thực hiện tốt công tác quản lý, khắc phục tình trạng đổ đất xuống lòng suối gây tắc nghẽn dòng chảy theo phản ánh, UBND thành phố Hà Giang đã chỉ đạo UBND các xã, phường thành lập Tổ trật tự đô thị để thường xuyên kiểm tra nắm bắt địa bàn, bảo đảm kiểm soát tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, san đào đổ thải, an toàn giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định.

 
IV Lĩnh vực công thương  
1 Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư kéo điện lưới Quốc gia cho các thôn của xã Lao Chải, xã Thanh Thủy và xã Minh Tân hiện nay chưa được sử dụng điện để phục vụ sinh hoạt của nhân dân (cử tri các xã Lao Chải, Thanh Thủy, Minh Tân huyện Vị Xuyên). Tình hình cấp điện tại xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên gồm có 04 thôn, với 425 hộ dân, trong đó có 251 hộ đã có điện lưới quốc gia, các hộ còn lại dùng điện tà các nguồn (máy điện mini, pin mặt trời...); Tuy nhiên tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia còn thấp (44%-88%) do địa hình phước tạp, dân cư ở phân tán, cách xa trung tâm, khoảng cách bán kính cấp điện lớn; gặp khó khăn trong quá trình đầu tư xây dựng. Riêng thôn Bản Phùng là thôn biên giới, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 06/5/2021 thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ thôn biên giới có điện đạt tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện năm 2022.
Tình hình cấp điện tại Xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên có 07 thôn. Trong đó đã có 02 thôn các hộ dân được sử dụng 100% lưới điện quốc gia; 01 thôn tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới đạt 82,92%, còn lại 04 thôn gần như hoàn toàn người dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, các hộ dân này dùng máy điện mini không đảm bảo chất lượng điện năng, an toàn điện. Riêng Cấp điện cho Thôn Nặm Ngặt và thôn Lùng Đoóc đã được UBND tỉnh giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Giang làm chủ đầu tư,đang thực hiện đầu tư và hoàn thành trong năm 2021. Đối với các thôn còn lại: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 05/02/2021 về thực hiện 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, trong đó có xã Thanh Thủy,huyện Vị Xuyên và kế hoạch bố trí nguồn về tiêu chí điện là 17.205 triệu đồng.
Tình hình thực hiện tại xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên có 14 thôn. Trong đó có 01 thôn các hộ dân được sử dụng 100% lưới điện quốc gia; 05 thôn tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới đạt từ 59,65%- 98,88%; còn lại 08 thôn hoàn toàn người dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, một số hộ dân dùng máy điện mini không đảm bảo chất lượng điện năng, an toàn điện. Riêng thôn Hoàng Lỳ Pả và thôn Mã Hoàng Phìn được UBND tỉnh phê duyệt trong Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 06/5/2021 về thực hiện tiêu chí tỷ lệ thôn biên giới có điện đạt tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Thôn Hoàng Lỳ Pả có quy mô đầu tư 0,5km đường dây 35kV, 01 TBA và 4,5km đường dây 0,4kV thực hiện đầu tư trong năm 2022; thôn Mã Hoàng Phìn có quy mô đầu tư 6km đường dây 35kV, 01 TBA và 3,5km đường dây 0,4kV kế hoạch thực hiện đầu tư trong năm 2024. Về quy mô, giá trị đầu tư xây dựng cho các Thôn Lùng Vài, Thôn Xín Chải, Thôn Khâu Ngày, Thôn Phìn Sảng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 02/10/2020Phê duyệt điều chỉnh dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hà Giang, sử dụng vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2013-2020. Sau khi Trung ương cân đối, bố trínguồn vốn UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành chức năng sớm triển khai đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

 
2 Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm đóng điện lưới cho 79 hộ dân thôn Cốc Nghè, xã Thanh Thủy để nhân dân thôn Cốc Nghè được sử dụng điện, hiện nay thôn đã được lắp đường dây điện từ năm 2015 nhưng đến nay chưa đóng điện (cử tri xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên). Công trình cấp điện thôn Cốc Nghè và Nà Toong, xã Thanh Thủy thuộc Dự án cấp điện vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc chưa có điện lưới Quốc gia tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013-2020. Hiện nay công trình đã hoàn thành và UBND tỉnh đã có Thông báo số 92/TB-UBND ngày 10/5/2021, trong đó chỉ đạo BQL Dự ánĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiệnviệc đóng điện công trình cấp điện cho thôn Cốc Nghè và Nà Toong xã Thanh Thủy,đã thực hiện hoàn thành đóng điện ngày 05/6/2021.
 
3 Đề nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng 04 trạm biến áp và đường dây 0,4 cho 08 thôn của xã Đông Minh (Khâu Nhịu, Lùng Vái, Bản Ước, Khâu Lý, Nà Cọ, Nà Nhuông, Nà Pà, Nà Trò), vì hiện nay nhân dân các thôn này tự kéo điện bằng cột gỗ không đảm bảo an toàn lưới điện; Đề nghị xây dựng thêm trạm biếp áp và kéo điện cho thôn Phiêng Trà, thị trấn Yên Minh (cử tri xã Đông Minh, huyện Yên Minh). Thôn Khâu Nhịu tổng số có 49 hộ dân, Thôn Lùng Vái tổng số có 27 hộ dân, Thôn Bản Ước tổng số có 36 hộ dân, Thôn Khâu lý tổng số có 44 hộ dân, Thôn Nà Cọ tổng số có 15 hộ dân, Thôn Nà Nhuông tổng số có 41hộ dân, Thôn Nà Pà tổng số có 25 hộ dân, Thôn Nà Trò tổng số có 31 hộ dân. Tất cả hộ dân của các thôn bản trên đều sử dụng điện lưới quốc gia; tuy nhiên các đường dây cấp điện này do nhân dân tự đầu tư với kết cấu đường dây sử dụng cột gỗ, tre; tiết diện dây dẫn nhỏ sử dụng loại AV (16mm2- 25mm2), khoảng cách đường dây dài (>2km) dẫn đến tổn thất điện năng lớn, chất lượng điện năng không đảm bảo.  Hiện nay cấp điện thôn Phiêng Trà thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh:Có 44 hộ dân, tất cả các hộ dân này đều sử dụng điện lưới quốc gia.
Về quy mô, khối lượng và giá trị đầu tư xây dựng cho các Thôn Lùng Vùi,  Thôn Bản Ước, Thôn Nà Trà, Thôn Nà Cọ, Thôn Nà Pà xã Đông Minh, huyện Yên Minh đã được UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 Phê duyệt điều chỉnh dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hà Giang, sử dụng vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2013-2020. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay Chính phủ chưa giao và cân đối được nguồn vốn nên chưa tổ chức triển khai thực hiện. Đề nghịUBND huyện Yên Minh xem xét cân đối các nguồn vốn từ ngân sách huyện, các chương trình mục tiêu,... hàng năm, ưu tiên đầu tư mới các trạm biến áp, tuyến đường dây cấp điện cho các hộ dân, theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm.
4 Đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Giang có kế hoạch bán điện theo công tơ hộ gia đình cho các hộ gia đình thôn Đông Mơ, Bản Xương, vì hiện nay đang bán điện qua công tơ tổng, nhân dân phải chịu giá điện rất cao (cử tri xã Đông Minh, huyện Yên Minh). Công trình trạm biến áp 50Kva/35/0,4 Kv hiện nay do UBND huyện Yên Minh làm chủ đầu tư, kéo điện cho xã Đông Minh; trong đó có 02 thôn Đông Mơ có 19 hộ, thôn Bản Sương có 35 hộ đang có điện, hiện nay các hộ này đang mua điện bằng hình thức nhiều hộ dùng chung công tơ với giá điện thực tế là 3000đ/1kWh.Để các hộ dân của 02 thôn Đông Mơ và Bản Sương được sử dụng điện theo giá điện quy định của Nhà nước.Giao UBND huyện Yên Minh khẩn trương hoàn thiệnhồ sơ công trình gửi Sở Tài chính tổng hợp làm các thủ tục bàn giao tài sản cho ngành điện quản lý. Giao Sở Công Thương kiểm tra, rà soát việc bán điện qua công tở tổng, trên cơ sở đó có ý kiến chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Giang tiến hành bán lẻ cho từng hộ dân theo giá điện quy định của Nhà nước.
 
V Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường  
1 Dự án thao trường bắn tại thôn Nậm Moòng được triển khai quy hoạch từ năm 2014 với diện tích thu hồi 425ha. Đến nay, nhân dân có phần đất nằm trong thao trường mới chỉ nhận được kinh phí bồi thường về hoa màu, vật kiến trúc trên đất khi diễn tập bắn đạn thật năm 2017, còn toàn bộ giá trị đất chưa được tính toán bồi thường. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xem xét, trả lời cho Nhân dân có tiếp tục thực hiện dự án này không, nếu thực hiện thì phải tính toán bồi thường kinh phí thu hồi đất và thời gian thực hiện cụ thể. Trường hợp không tiếp tục thực hiện dự án thì có văn bản cụ thể để nhân dân biết xây dựng nhà ở kiên cố, tiếp tục canh tác phát triển kinh tế gia đình (cử tri xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang). Khu vực Thao trường diễn tập Nậm Moòng, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang đã được quy hoạch là đất quốc phòng để sử dụng lâu dài và đã được Tổng tham mưu trưởng phê duyệt vị trí đóng quân. Để thực hiện quy hoạch đất quốc phòng, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh lập dự án để đưa vào đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để làm cơ sở triển khai thu hồi đất thực hiện công trình.  Đối với đất sản xuất nông nghiệp, thì người dân vẫn tiếp tục sử dụng đất theo quy định (người dân vẫn canh tác, trồng trọt bình thường), khi diễn tập mà thiệt hại thì tính toán bồi thường cho người dân theo quy định. Đối với đất ở (12 hộ), người dân vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường được sửa chữa để đảm bảo nơi ở (đối với hộ làm nhà ở trên đất nông nghiệp thì không được phép). Sau khi dự án được phê duyệt đề nghị UBND huyện Bắc Quang phối hợp cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ưu tiên lập phương án bồi thường GPMB (phân kỳ giai đoạn thực hiện cho phù hợp với khả năng kinh phí) để di dời trước đối với 12 hộ để chuyển đi nơi khác đảm bảo ổn định cuộc sống.
 
2 Đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương để quy hoạch vị trí xây dựng khu nghĩa trang tập trung cho xã Phương Độ, khẩn trương hoàn thành việc cấp đất tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án đường đôi cầu Mè – Công viên nước Hà Phương và các dự án thành phần có liên quan. Cho chủ trương giao đất để xây dựng chợ phiên xã Phương Độ đáp ứng nhu cầu giao lưu hàng hóa của nhân dân (cử tri xã Phương Độ, thành phố Hà Giang). Về quy hoạch vị trí xây dựng khu nghĩa trang tập trung xã Phương Độ: UBND tỉnh đã giao cho UBND thành phố triển khai lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và lập quy hoạch tỉnh. UBND thành phố thực hiện rà soát quỹ đất trên địa bàn xã cập nhật vào các quy hoạch của tỉnh và thành phố để triển khai các bước tiếp theo.
Việc cấp đất tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án đường đôi Cầu Mè - Công viên nước Hà Phương và các dự án thành phần có liên quan: Để giải quyết việc đền bù theo hình thức giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân (hiện nay còn thiếu khoảng 170 lô đất ở chưa có quỹ đất để giao). UBND tỉnh đã giao UBND Thành phố rà soát quỹ đất khoảng 3ha tại xã Phương Thiện giáp đường đôi Cầu Mè - Công viên nước Hà Phương và đã được cập nhật vào quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1578/QĐ-TTg ngày 13/10/2020; UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Hà Giang tại Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 03/8/2020. Đến nay, UBND thành phố đang lập quy hoạch phân khu để tổ chức triển khai thực hiện các bước đầu tư tiếp theo.
Đối với việc cho chủ trương giao đất để xây dựng chợ phiên xã Phương Độ đáp ứng nhu cầu giao lưu hàng hóa của nhân dân: Năm 2015, UBND thành phố đã tạm giao cho UBND xã Phương Độ khoảng 2.700m2 khu đất trống sát với Nhà Văn tổ 9, xã Phương Độ để thực hiện xây dựng chợ phiên của xã. Hiện tại, UBND xã Phương Độ đã xây dựng hệ thống ki ốt cho nhân dân trên địa bàn xã và các tiểu thương trên địa bàn Thành phố kinh doanh, giao thương hàng hóa đảm bảo đáp ứng nhu cầu của nhân dân.Vị trí khu đất trên theo Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1578/QĐ-TTg ngày 13/10/2020, với chức năng sử dụng là đất công cộng đô thị (đất chợ). Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ thực hiện các trình tự thủ tục về đất đai để giao đất cho UBND xã Phương Độ xây dựng chợ phiên xã Phương Độ.
3 Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra và có giải pháp xử lý hệ thống cống thoát nước tại km5, Quốc lộ 2 từ thành phố Hà Giang đi cửa khẩu Thanh Thủy, để tránh xảy ra tình trạng ngập úng thường xuyên khi trời mưa to ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân (cử tri xã Phương Độ, thành phố Hà Giang). UBND tỉnh giao cho UBND thành phố Hà Giang phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ (Công ty cổ phần Đường bộ 232) kiểm tra hệ thống thoát nước QL.2 trong khu vực; nguyên nhân gây ngập úng chủ yếu do mưa lũ kéo theo bùn đất lấp đầy đầu cống phía thượng lưu gây chảy tràn lên lòng đường. Đơn vị quản lý đường bộ đã tiến hành nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước. Qua kiểm tra, theo dõi, một số trận mưa lớn gần đây, hiện không còn tình trạng ngập úng.
 
4 Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc xác định ranh giới của 08 hộ dân và nhà máy Xi Măng tại tổ 8, Phường Ngọc Hà và xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đối với diện tích đất không thu hồi tại khu vực gần nhà máy Xi Măng để người dân yên tâm sản xuất (cử tri phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang). UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xác minh đơn khiếu nại của 10 hộ gia đình tại tổ 8, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang; Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Đoàn xác minh nội dung đơn nêu trên theo Quyết định số 283/QĐ-STNMT ngày 23/12/2020 và đã có Báo cáo số 980/BC-STNMT ngày 23/4/2021 về kết quả xác minh nội dung đơn của các hộ dân tổ 8 phường Ngọc Hà thành phố Hà Giang.
Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản số 1827/UBND-BTD ngày 10/6/2021 về việc chỉ đạo thực hiện kết quả xác minh theo Báo cáo số 980/BC-STNMT, theo đó chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu thu hồi Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 24/5/1994 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Nhà máy xi măng Hà Giang và giao phần diện tích 90.678,9m2 cho thành phố Hà Giang quản lý trước ngày 30/6/2021; Giao UBND thành phố Hà Giang tổ chức đối thoại, tiến hành đăng ký đất đai đối với các hộ đang sử dụng đất tại tổ 8, phường Ngọc Hà, giải quyết các nội dung về đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền trước ngày 15/7/2021. Đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Hà Giang đang triển khai thực hiện.
5 Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với UBND thành phố, UBND phường Ngọc Hà để xem xét, giải quyết dứt điểm diện tích đất chồng lấn giữa hộ gia đình ông Phong và BCH Quân sự tỉnh tại tổ 2 (cử tri Phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang). UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và UBND thành phố Hà Giang, UBND phường Ngọc Hà tiến hành xác định ranh giới, mốc giới sử dụng đất của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với hộ ông Trần Thanh Phong tại tổ 2 phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, hiện nay vẫn đang tiếp tục rà soát, đối chiếu các loại bản đồ qua các thời kỳ và các tài liệu có liên quan để giải quyết theo quy định.
 
VI Lĩnh vực Văn hóa Xã hội  
1 Đề nghị UBND tỉnh làm việc với Cục dự trữ gạo khu vực miền Bắc để cấp gạo cho học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh vào thời điểm hợp lý (hàng năm thường cấp gạo vào tháng 3, học sinh nghỉ hè, cơ sở vật chất nhà trường không đảm bảo nên gạo rất khó bảo quản) (cử tri trường THCS xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ). Hằng năm thời gian cấp gạo được chia làm 03 đợt: đợt 1 vào tháng 9, đợt 2 vào tháng 11, đợt 3 vào tháng 3 là phù hợp với điều kiện thời tiết thực tế của tỉnh Hà Giang và theo khung kế hoạch thời gian năm học. Việc cấp gạo vào tháng 3 là phù hợp do tháng 3 học sinh chưa được nghỉ hè, theo quy định học sinh được nghỉ hè chậm nhất là ngày 01/6. Đề nghị chính quyền các cấp ở địa phương và các nhà trường cần nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong quản lý, bảo quản, sử dụng gạo cho học sinh. Thực hiện theo Hướng dẫn số 83/HDLN-SGDĐT-STC ngày 19/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính về việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách do học sinh nghỉ học trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
 
VII Chế độ chính sách  
1 Đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí đối với Ban giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã (khoảng 05 triệu đồng/năm) hiện nay không có kinh phí hoạt động (cử tri xã Nàng Đôn, huyện Hoàng Su Phì). Tại Điểm a, Khoản 5, Điều 54, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ quy định: “Chi phỉ h trợ giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn cấp xã được cân đối trong dự toán chi của y ban Mặt trận T quổc Việt Nam cấp xã và do ngân sách cấp xã đảm bảo. Mức kinh phí hỗ trợ giảm sát đầu tư của cộng đng trên địa bàn xã b trí phù hp với kế hoạch hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng do Hội đồng nhân dân xã quyết định và đảm bảo mức kinh phí ti thiếu 05 triệu đông/năm.
Việc lập dự toán, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí cho Ban Giám các hoạt động tài chính khác của cấp xã”. Như vậy, theo quy định trên thì kinh phí giám sát cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã do ngân sách cấp xã đảmbảo từ nguồn dự toán chi thường xuyên được HĐND huyện quyết định và UBND huyện phân bổ, giao dự toán hàng năm. Mức kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn xã bố trí phù hợp với kế hoạch hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng do Hội đồng nhân dân xã quyết định và đảm bảo mức kinh phí tối thiểu 05 triệu đồng/năm.Vì vậy, UBND huyện Hoàng Su Phì có trách nhiệm kiểm tra việc phân bổ, giao dự toán giao chi thường xuyên cho các xã trên địa bàn. Trường hợp chưa bố trí kinh phí chi hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn xã, đề nghị giao bổ sung kinh phí cho cấp xã từ dự toán được tỉnh giao đầu năm theo phân cấp quản lý.

 
2 Đề nghị UBND tỉnh ban hành quy chế mẫu về tổ chức và hướng dẫn thực hiện cụ thể cho đội quản lý trật tự đô thị để UBND huyện có cơ sở chỉ đạo triển khai có hiệu quả (cử tri thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ). Về cơ sở Pháp lý: Không có Văn bản quy định cụ thể về thành lập tổ chức Đội quản lý đô thị; về chức năng và nhiệm vụ của đội trật tự xây dựng thí điểm trùng với chức năng của phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và hạ tầng và phòng Tài nguyên và Môi trường; theo Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giảm bên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Kiên trì thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế cán bộ, công chức, viên chức, đảm bào không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị”. Mặt khác, không thể sử dụng biên chế nhà nước để cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp (trái quy định của pháp luật về quản lý biên chế); do không thành lập đội quản lý trật tự và môi trường nên không có quy chế về tổ chức và hướng dẫn được ban hành.
 Căn cứ vào tình hình thực tế của UBND các huyện và thành phố trước mắt để thực hiện tốt chức năng quản lý trật tự đô thị trên địa bàn đề nghị UBND các huyện, thành phố: Có thể trưng tập người từ các phòng ban chuyên môn để làm tốt công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn các huyện và thành phố; đẩy mạnh công tác Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện và thành phố.

 
3 Đề nghị UBND tỉnh xem xét chuyển số kinh phí hỗ trợ cho học sinh nghèo từ ủy thác thông qua Bưu điện chi trả cho phụ huynh học sinh sang cho các trường học chi trả để thuận lợi trong việc phục vụ nấu ăn cho học sinh, vì hiện nay việc thu nộp tiền ăn của các cháu rất khó khăn khi Bưu điện chi trả trực tiếp cho phụ huynh (cử tri huyện Xín Mần). Việc thực hiện phương thức chi trả chính sách hỗ trợ tiền ăn, ở học sinh bán trú không học tại các trường PTDT bán trú, học sinh THPT theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP và chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ đã giảm áp lực công việc cho các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tập trung cho nhiệm vụ được nhà nước giao, tách nhiệm vụ quản lý nhà nước với công tác chi trả, tạo sự công khai minh bạch (giảm được tình trạng cơ quan thẩm định, lập danh sách, xét duyệt đối tượng đồng thời cũng là đơn vị chi trả chế độ). Tạo sự gắn kết giữa phụ huynh học sinh và nhà trường đồng thời giám sát việc thực hiện các chính sách của nhà trường với con em họ.Ngày 25/3/2021 UBND tỉnh đã có Quyết định số 601/QĐ-UBND về việc chi trả một số chính sách an sinh xã hội thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
 
4 Đề nghị UBND tỉnh rà soát việc hỗ trợ các chính sách của Nhà nước đảm bảo công bằng, đúng đối tượng như việc chi trả chế độ cho người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 (cử tri xã Phương Độ, thành phố Hà Giang). Năm 2016 Trung ương hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ là 26,4 tỷ đồng và từ năm 2017 cho đến nay trung ương không thực hiện hỗ trợ. Để tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, năm 2019 Tỉnh ủy đã chỉ đạo phát động Chương trình phát động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Qua 02 đợt phát động đến nay 100% hộ gia đình chính sách, CCB nghèo có khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở (mức hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ).
Về hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong thời gian qua UBND tỉnh đã tích cực quán triệt và triển khai rà soát, xác định và phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng chế độ, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Các gói hỗ trợ (theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Nghị Quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ) đã kịp thời chia sẻ khó khăn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân; góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội và động viên, khích lệ người dân, cộng đồng doanh nghiệp khôi phục mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội, bù đắp giá trị sản xuất bị sụt giảm trong các tháng đầu năm do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Tính đến nay đã hỗ trợ cho 387.572 ngàn đối tượng với kinh phí là: 309,162 tỷ đồng. Để tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ, UBND tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương làm tốt một số nhiệm vụ sau:
Tăng cường tuyên tuyền, phổ biến rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp các chính sách của Nghị quyết số 42/NQ-CP và Nghị Quyết số 154/NQ-CP, đặc biệt thực hiện tuyên truyền đến các xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và đẩy mạnh việc xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ qua dịch vụ công trực tuyến nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng trong quá trình xác nhận và phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
Tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan chuyên môn; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã, các doanh nghiệp khẩn trương triển khai việc rà soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, xác định chính xác đối tượng, đảm bảo không trùng lặp cũng như xác định cụ thể thời điểm được nhận hỗ trợ, đặc biệt là đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thấp nghiệp, lao động bị ngừng việc, mất việc, hộ kinh doanh có doanh thu thuế dưới 100 triệu đồng.
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chi trả cho các đối tượng trực tiếp qua hệ thống Bưu điện, qua tài khoản ngân hàng của người dân và người lao động theo quy định; tiếp tục thực hiện chi trả trực tiếp tại hộ gia đình đối với nhóm đối tượng khó khăn; liên hệ thông báo đến các đối tượng không có mặt tại địa bàn đến nhận chế độ hỗ trợ.
Các ngành theo chức năng phối hợp tuyên truyền, thực hiện kiểm tra, thanh tra hoặc điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm và lợi dụng để trục lợi chính sách; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để có hướng giải quyết, không để tình trạng bức xúc xảy ra.
Trần Thị Quyên ̣̣(tổng hợp)