Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang sau kỳ họp thứ Nhất – Quốc hội khóa XV

Sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang đã tiến hành tiếp xúc cử tritại xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị: Đề nghị Chính phủ xem xét bãi bỏ quy định mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với mô tô xe máy. Vì hiện nay, loại hình bảo hiểm bắt buộc này không phát huy được vai trò, mục đích của việc đảm bảo quyền lợi, khi có tai nạn xảy ra, thủ tục bồi thường quá phức tạp và gây khó khăn cho người thụ hưởng.

Tiếp thu ý kiến của cử tri tỉnh Hà Giang, Bộ Tài chính đã có văn bản số 10946/BTC-QLBH, ngày 22/9/2021 “V/v trả lời kiến nghị của cử tri Hà Giang gửi đến sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV”.

Ban biên tập xin được đăng tải toàn văn nội dung văn bản trả lời của Bộ Tài chính.

BBT