Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa XVII: Phiên thảo luận tại Hội trường


Tiếp tục nội dung Chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa XVII (Ngày làm việc thứ hai) 10/7, dưới sự điều hành của các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa XVII tiến hành thảo luận tại Hội trường. Trong đó, tập trung cho ý kiến vào các nhóm báo cáo của UBND tỉnh, HĐND tỉnh, các cơ quan Tư pháp; các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp.
 
Tham dự có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; thành viên UBND tỉnh…


Đồng chí Nguyễn Văn sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo giải trình làm rõ một số nội dung tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII.

Qua ghi nhận, không khí thảo luận tại Hội trường diễn ra nghiêm túc, các đại biểu đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của người đại biểu nhân dân được cử tri và nhân dân tin tưởng giao phó.
 
 
Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bắc Quang tham gia ý kiến thảo luận tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa XVII.
 
Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh đồng tình nhất trí cao với nhóm báo cáo của UBND tỉnh, HĐND tỉnh và các cơ quan Tư pháp trình tại Kỳ họp. Đối với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, các đại biểu HĐND tỉnh cho rằng, 6 tháng đầu năm, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH trong bối cảnh vô cùng khó khăn. Tác động dịch bệnh COVID-19, thiên tai... đã ảnh hưởng đến tăng trưởng, phát triển kinh tế chung của tỉnh, ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế của người dân, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của BTV Tỉnh ủy, HĐND, sự điều hành linh hoạt của UBND tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, các hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân đã dần ổn định trở lại; an ninh - quốc phòng được đảm bảo. Bên cạnh cạnh kết quả tích cực, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong bức tranh KT - XH của tỉnh. Trong đó, tập trung làm rõ nguyên nhân, những yếu tố tác động vì sao một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng giảm sâu so với cùng kỳ và đạt thấp so với kế hoạch năm như: Tổng sản phẩm trên địa bàn; tổng đầu tư toàn xã hội; giá trị sản xuất công nghiệp; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu...Phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp đẩy nhanh công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư; vấn đề nợ thuế...Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp, nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm.

Liên quan đến lĩnh vực Pháp chế, Văn hóa - Xã hội các đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần đánh giá cụ thể nguyên nhân vì sao các chỉ số về hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh đều giảm bậc xếp hạng, từ đó đưa ra giải pháp cụ thể để khắc phục. Việc thực hiện đề án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trên địa bàn tỉnh; việc chăm sóc sức khỏe nhân dân; việc bố trí nguồn lực để thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc...

 
 Lãnh đạo Sở Công thương giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền của ngành tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa XVII.
 
Một số vấn đề khác cũng được đại biểu HĐND tỉnh đề cập trong phiên thảo luận như: Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công; có giải pháp kích cầu phát triển du lịch; quan tâm đến chất lượng đời sống của giáo viên; kết cấu hạ tầng giao thông...

Năm 2020 là năm “về đích” các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH của chặng đường kế hoạch 5 năm, việc hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội Đảng bộ đặt ra là một thách thức và áp lực lớn, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế. Các đại biểu đề nghị, các cấp, ngành trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Tăng cường giám sát các công trình đầu tư và sau đầu tư đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid - 19 theo quy định của Chính phủ để tái sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu ngân sách; tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân nguồn vốn đầu tư công; hoàn thành điều chỉnh các quy hoạch để đẩy mạnh bán đấu giá quyền sự dụng đất; kích cầu phát triển du lịch; thực hiện phương án phát triển KT - XH  của UBND tỉnh trong 6 tháng cuối năm bằng các đề án, chương trình cụ thể; phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch; huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp tiếp cận chính sách của tỉnh để phục hồi sản xuất; tiết kiệm, giảm dự toán chi thường xuyên; rà soát và xây dựng phương án dự kiến bù đắp số hụt thu ngân sách; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Tập trung lãnh đạo, điều hành phải mạnh mẽ, quyết liệt, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính linh hoạt, sáng tạo, tận tâm, tận lực của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã tiếp thu, giải trình làm rõ các kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó, chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến một số chỉ tiêu phát triển KT - XH trong 6 tháng đầu năm đạt thấp, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành huy động tổng hợp các nguồn lực để “dồn sức” cho mục tiêu đảm bảo tăng trưởng KT - XH năm 2020...

Những kiến nghị liên quan đến hoạt động của HĐND tỉnh cũng được Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh đã giải trình làm rõ tại Kỳ họp.

Theo Chương trình, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ thông qua 21 báo cáo HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan Tư pháp tỉnh và 11 Tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết do HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Phiên Bế mạc sẽ kết thúc vào chiều 10/7 và được truyền hình trực tiếp trên HGTV.
  Hồng Minh - Lan Phương