Kiểm tra công tác tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang.

Tiếp tục chương trình kiểm tra công tác tổ chức thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức tại một số cơ quan trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo Kế hoạch số 04/KH-TTV, ngày 20/8/2015 của Tổ tư vấn rà soát thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh Hà Giang. Ngày 16/9/2015, Đoàn công tác số 1 của Tổ tư vấn do bà Chúng Thị Chiên – UVBTV Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Tổ trưởng Tổ tư vấn làm trưởng đoàn cùng các ông, bà thành viên được thành lập theo Quyết định số 1555-QĐ/TU, ngày 27/5/2015 của Tỉnh uỷ Hà Giang đã có buổi kiểm tra tại 02 sở: Kế hoạch và Đầu tư, sở Xây dựng tỉnh Hà Giang về kết quả tổ chức thực hiện TTHC.
Đ/c Chúng Thị Chiên - UVBTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra Sở Xây dựng
Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính nói chung và công tác cải cách TTHC nói riêng của các Sở đã có những bước chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc công bố, công khai và đơn giản hóa các TTHC luôn được các Sở quan tâm thực hiện thường xuyên, nhanh chóng, kịp thời bổ sung những thủ tục mới cũng như đề nghị bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp; tại bộ phận “Một cửa” các đơn vị đã chủ động bố trí cán bộ, công chức làm đầu mối trực tiếp tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch; việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo đúng trình tự và thời gian quy định…  Hiện nay, tổng số TTHC Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện là 157 thủ tục; Sở Xây dựng là 66 TTHC...

Tại các buổi làm việc, thay mặt đoàn kiểm tra, bà Chúng Thị Chiên – UVBTV Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Tổ trưởng Tổ tư vấn - Trưởng đoàn kiểm tra  đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề nghị các đơn vị cần tập trung chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới, như: Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác cải cách thủ tục hành chính; Thường xuyên cập nhật các quyết định công bố thủ tục hành chính của các bộ ngành Trung ương, chủ động rà soát TTHC của ngành mình, trên cơ sở đó kịp thời tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh để công bố các TTHC cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC để hạn chế tối đa hồ sơ phải trả lại và hồ sơ quá hạn; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các bộ phận, phòng ban chuyên môn với bộ phận một cửa; quan tâm đầu tư trang thiết bị cho bộ phận giao dịch “Một cửa”; đặc biệt chú trọng thực hiện “Một cửa liên thông” trong ngành mình cũng như trong công tác phối hợp giải quyết với các ngành liên quan từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính./.

Tác giả: Thu Hiền