Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang làm tốt công tác xây dựng chính quyền năm 2018

Trong Phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, đồng chí Ly Mí Lử - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang đã thông báo với toàn thể Kỳ họp và cử tri trong toàn tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018.
Đ/c Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang thông báo kết quả công tác xây dựng chính quyền năm 2018 tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Năm 2018, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Hà Giang đã phối hợp cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nhân dân đoàn kết, phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền, nghiêm túc chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội được duy trì và phát triển ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, an sinh xã hội được quan tâm.

Ủy ban MTTQVN cũng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh trước và sau các kỳ họp được 26 cuộc tại các đơn vị xã, phường, thị trấn với 2.165 lượt cử tri tham dự và có 48 lượt ý kiến, kiến nghị. Về công tác giám sát, phản biện xã hội được Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên quan tâm; đã chủ trì giám sát được 07 cuộc và tổ chức 04 hội nghị phản biện lấy ý kiến các thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Hội đồng tư vấn Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ tỉnh về các dự thảo Luật, các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật doanh nghiệp (sửa đổi), Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi),…tham gia góp ý vào các dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chế độ chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu; gửi 14 văn bản tổng hợp lấy ý kiến góp ý của các tổ chức thành viên, hội đồng tư vấn và Nhân dân vào các dự án Luật, Pháp lệnh và văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. Tổ chức 02 hội nghị đối thoại chính sách giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền về công tác bảo vệ môi trường, công khai minh bạch nguồn thu, phân bổ và sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản tại 2 xã Minh Sơn (huyện Bắc Mê) và xã Mậu Duệ (huyện Yên Minh)…

Tại thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền, Ủy ban MTTQVN tỉnh Hà Giang đã có các đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh như: Đề nghị HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tăng cường giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, chuyển đến UBND tỉnh và các ngành chức năng có thẩm quyền giải quyết, để kịp thời thông báo cho cử tri, kết quả giải quyết đơn thư tại các cuộc tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu HĐND tỉnh; đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo công tác quy hoạch và xây dựng Bãi rác thải tại Thôn Chang (xã kim Thạch huyện Vị Xuyên) nơi đầu nguồn nước tiếp giáp với thôn Đoàn Kết, thôn Bản Tùy và thôn Tà Vải, xã Ngọc Đường (Thành phố Hà Giang); Đề nghị UBND tỉnh xem xét ưu tiên nguồn vốn đầu tư kéo lưới điện cho các hộ dân thuộc các thôn khó khăn hiện nay chưa có điện; đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Thủy điện Nho Quế 1 mở đường dân sinh cho Nhân dân ở các thôn bên bờ sông đi làm nương phía trên hồ Thủy điện và khắc phục, sửa lại cầu treo tại thôn Khai Hoang 1 để Nhân dân thuận tiện đi lại./.
 Lan Phương