Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hoàng Văn Kiên dự Kỳ họp thứ Ba Hội đồng nhân dân xã Nà Chì huyện Xín Mần

Sáng ngày 29/12/2021, HĐND xã Nà Chì huyện Xín Mần tổ chức Kỳ họp thứ Ba nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Văn Kiên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn công tác theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Xín Mần theo Quyết định số 198-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp
Kỳ họp được tổ chức trong thời gian ½ ngày để xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND xã, gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo tình hình thu - chi ngân sách xã, các quỹ do xã quản lý năm 2021 và nhiệm vụ thu chi ngân sách xã năm 2022; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Nhất, thứ Hai - HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tờ trình về dự toán thu chi ngân sách xã năm 2022. Xem xét các báo cáo, tờ trình của HĐND và hai ban của HĐND xã, gồm: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐND xã; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội đối với các nội dung trình kỳ họp; tờ trình về ban hành Nghị quyết của HĐND xã về Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND xã Nà Chì khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tờ trình về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2022; tờ trình về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND xã năm 2022. Tại kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ xã về công tác MTTQ tham gia xây dựng, củng cố chính quyền năm 2021 và ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Ủy ban MTTQ xã với HĐND, UBND xã; báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Ba - HĐND huyện Xín Mần khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp đã thảo luận và thông qua 06 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; Nghị quyết về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2022; Nghị quyết về Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND xã Nà Chì khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022của HĐND xã; Nghị quyết về chương trình xây dựng các nghị quyết năm 2022 của HĐND xã; Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND xã năm 2022

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Kiên đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, sự tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp đối với các nội dung trình kỳ họp và ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã và một số kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại hạn chế như: Thu ngân sách trên địa bàn (đạt 70%); tổng đàn gia súc (đàn trâu đạt 82%, đàn dê 82,2%), trong năm 2021 để sảy ra 02 vụ đuối nước làm chết 02 người, 02 vụ tai nạn do rủi ro làm chết 02 người; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội và vi phạm pháp luật còn xảy ra.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức, cá nhân liên quan tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, những kết quả đã đạt được để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2022 đã đề ra và chỉ đạo quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Chủ động xây dựng phương án, kịch bản phòng chống dịch bệnh và thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo, thực hiện tốt Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 01/12/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025; phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới với phương châm “nhà nước với nhân dân cùng làm” “Nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân hiến đất, vật liệu xây dựng, ngày công lao động”; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công và các đối tượng chính sách, người nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt... chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón năm mới 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm...
Xuân Thắng