Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh cầu nối thông tin với cử tri

Được ra mắt và chính thức đi vào hoạt động từ 28.6.2013, Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh Hà Giang (mang tên Trang thông tin đại biểu nhân dân Hà Giang) đã và đang khẳng định được vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong việc cung cấp các thông tin về kinh tế - xã hội, tin tức, sự kiện, các hoạt động của Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội; HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh; một số thông tin về hoạt động của HĐND cấp huyện, xã; thông tin hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH- HĐND tỉnh đến với cử tri trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt Trang thông tin mang tên “Đại biểu nhân dân Hà Giang” còn là diễn đàn của đại biểu dân cử, là nơi trao đổi kinh nghiệm hoạt động đại biểu của đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh.
Đ/c Lý Thị Hơn - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban biên tập Trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đang biên tập tin bài
Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có địa chỉ truy cập http://dbnd.hagiang.gov.vn, là kênh chính thức cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội, tin tức và sự kiện hoạt động của Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội; HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh và Văn phòng với các tin, bài được thể hiện bằng nhiều hình thức như: văn bản, hình ảnh, video, ... với nội dung đăng tải phong phú bao gồm các thông tin thời sự, tài liệu văn bản pháp luật, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; công tác nghiên cứu, học tập kinh nghiệm; truy cập các văn bản mới ban hành của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh; là môi trường chuyển tải văn bản các kỳ họp HĐND tỉnh đến đại biểu HĐND tỉnh. Ngoài ra đây còn là cầu nối giúp người dân, cử tri có thể phản ánh những kiến nghị của mình thông qua mục cử tri hỏi Đại biểu dân cử trả lời...;

 Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ra đời đã và đang thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XV(Nhiệm kỳ 2010-2015) nội dung “Đột phá về đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống”; cụ thể hóa mục tiêu đưa công nghệ thông tin và tuyên truyền trở thành động lực quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp tỉnh Hà Giang; Song song với đó là việc đẩy mạnh hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin để phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH- HĐND tỉnh và Văn phòng, nhất là trong việc tổ chức các hội nghị giao ban trực tuyến của Đoàn ĐBQH; giữa thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực, các Ban HĐND các huyện, thành phố; tích hợp cơ sở dữ liệu của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh trên môi trường mạng, dễ tra cứu thông tin phục vụ cho hoạt động thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri…của Đoàn ĐBQH- HĐND các cấp;

Ban biên tập trang thông tin điện tử còn đẩy mạnh việc nghiên cứu, xây dựng, phát triển trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH- HĐND tỉnh ngày càng phát huy hiệu quả cao hơn nữa để phục vụ tốt cho hoạt động tham vấn ý kiến của nhân dân, là điều kiện liên kết với các cơ quan, tổ chức có chức năng mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh.

Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Hà Giang là cơ sở dữ liệu của Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh trên môi trường mạng nên việc tra cứu thông tin như: Nghị quyết HĐND tỉnh, báo cáo kết quả giám sát, công tác dân nguyện…phục vụ cho hoạt động Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp, đại biểu dân cử ngày càng thuận lợi hơn.

Từ đó có thể khẳng định: Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH- HĐND tỉnh ra đời không chỉ là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, giữa đại biểu với cử tri mà còn là diễn đàn trao đổi nghiệp vụ hoạt động của HĐND các cấp, phổ biến các kinh nghiệm, các gương người tốt, việc tốt của địa phương.

Để nâng cao số lượng, chất lượng các tin bài phục vụ cho trang thông tin, Văn phòng Đoàn ĐBQH- HĐND tỉnh đã tổ chức mở lớp tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho cộng tác viên của trang. Chính vì vậy mà số tin bài gửi đến trang ngày càng nhiều hơn: Trong tổng số trên 300 tin, bài gửi về Ban biên tập thì có gần trên 200 tin, bài đạt chất lượng đã được đăng tải trên trang. Các tin bài đã phán ánh đúng sự kiện, hiện tượng, mang tính thời sự đáp ứng được nhu cầu thông tin mà bạn đọc cần tìm. Ban Biên tập còn chọn ra những bài hay, đặc sắc để đưa vào bản tin hoạt động Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh Hà Giang, mỗi quí một số, tính đến thời điểm hiện nay, bản tin hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã phát hành được 58 số. Việc phát hành bản tin đã góp phần thông tin về các mặt hoạt động của Đoàn ĐBQH-HĐND các cấp; phổ biến giáo dục pháp luật, chuyển tải một số chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh đến với bạn đọc, đồng thời là diễn đàn trao đổi nghiệp vụ hoạt động của HĐND, phổ biến các kinh nghiệm, các gương điển hình, tiến tiến của địa phương cần được nhân rộng. Vì vậy, Bản tin đã không ngừng được cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, được bạn đọc đánh giá cao.  Tổng số lượt người truy cập vào trang đến thời điểm này là gần 185.000 lượt, chỉ tính riêng từ mùng 1-16/12 đã có trên 24.200 lượt người truy cập, trung bình 1 ngày có từ 700 đến 1000 lượt người truy cập. Từ những con số trên đã nói lên được Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Hà Giang đã trở thành một trong những địa chỉ hấp dẫn, luôn thu hút được bạn đọc. Là kênh thông tin đã và đang phát huy tối đa hiệu quả trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, của Tỉnh đến với bạn đọc.

Mong rằng, Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Hà Giang sẽ không ngừng phát triển trở thành cầu nối cung cấp thông tin cho người dân, cử tri tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện quyền giám sát của mình được tốt hơn, nhất là trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh được thực hiện trên môi trường công nghệ thông tin, đảm bảo tính kịp thời, chính xác, hiệu quả, hợp với “ý đảng, lòng dân”./.
 

Tác giả: Lan Phương