Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Đồng Văn giám sát chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Đồng Văn

Trong 02 ngày 07- và 08/5/2014, Tổ đại biểu HĐND tỉnh – đơn vị huyện Đồng Văn đã tiến hành giám sát chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại hai xã Phố Cáo và xã Sủng Là huyện Đồng Văn. Thành phần Đoàn giám sát do ông Hùng Ngọc Kim - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh - Tổ trưởng tổ đại biểu làm Trưởng Đoàn cùng các thành viên của Tổ đại biểu HĐND tỉnh và. Mời tham gia cùng Đoàn giám sát có Thường trực HĐND, lãnh đạo Ban Kinh tế - VHXH Xã hội HĐND huyện Đồng Văn.
Tổ đại biểu huyện đồng văn giám sát xây dựng nông thôn mới
Tham dự buổi làm việc với Đoàn tại các xã có Thường trực UBND huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành, đoàn thể của 02 xã.

Qua khảo sát thực tế tại hai xã cho thấy, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai thực hiện chương trình một cách có hiệu quả. Các xã đã căn cứ các văn bản hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình theo lộ trình cụ thể, ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, có kế hoạch phân công cho từng thành viên Ban chỉ đạo phụ trách theo từng lĩnh vực, từng thôn, xóm. Công tác tuyên truyền phổ biến về chương trình toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được chú trọng. Trên cơ sở đó, công tác xây dựng nông thôn mới của hai xã đã đạt nhiều tiêu chí như: 9 việc hộ gia đình thực hiện, 7 việc của thôn phải triển khai và các tiêu chí khác theo quy định. Tại các xã,  nhân dân đã hiến đất, đóng góp tiền và ngày công lao động để mở đường liên thôn, liên nhóm, liên gia, kết quả: Xã Sủng Là thực hiện được 3.908m, xã Phố Cáo thực hiện được 1.955m đường giao thông các loại. Ngoài ra, các xã còn vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí về vệ sinh môi trường, xây dựng bể nước ăn, nhà tắm, nhà vệ sinh; nhân rộng các mô hình tổ chức sản xuất như quây chuồng trại gia súc, trồng các loại cây rau đậu trái vụ có giá trị kinh tế cao...., huy động sự đóng góp của nhân dân xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học trên địa bàn.

Tuy nhiên, tại các xã còn một số tiêu chí chưa đạt và đạt thấp như: Duy trì sĩ số học sinh THCS (do các em bỏ học đi Trung Quốc lao động tự do); tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện (xã Phố Cáo còn 7 thôn chưa có điện, xã Sủng Là còn 30% số hộ chưa được sử dụng điện); đặc biệt về công tác vệ sinh môi trường tại các thôn, xóm chưa đạt yêu cầu, vẫn để hố phân, chuồng trại gia súc gần nhà; các chợ nông thôn hoạt động chưa thực sự hiệu quả, hàng hóa chưa đa dạng phong phú...

Kết luận tại các buổi giám sát, ông Hùng Ngọc Kim - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh - Tổ trưởng Tổ đại biểu, Trưởng Đoàn giám sát đã đánh giá cao công tác triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Phố Cáo và xã Sủng Là; đề nghị hai xã cần rà soát, xác định những chỉ tiêu hiện nay đạt và chưa đạt để có các giải pháp cụ thể; tổ chức thực hiện chương trình theo hướng việc dễ làm trước, việc khó làm sau; sử dụng các nguồn vốn nhà nước hỗ trợ, nguồn lực nhân dân đóng góp đúng mục đích và có hiệu quả./.

Tác giả: Hoàng Đồng