Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

Ngày 25 và 26 tháng 11 năm 2013, tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Xín Mần đã tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI tại xã Tả Nhìu và xã Pà Vầy Sủ. Tham dự các buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Thường trực HĐND huyện, Thường trực UBMTTQ huyện;Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ của xã sở tại; Bí thư chi bộ - trưởng thôn các thôn trong xã cùng đông đảo các bậc cử tri của xã.
Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Xín Mần TXCT tại xã Pà Vầy Sủ
Tại mỗi buổi tiếp xúc cử tri, UBND xã báo cáo với tổ đại biểu về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014; đại diện tổ đại biểu báo với cử tri về kết quả hoạt động của tổ năm 2013; kết quả kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVI và thông báo về thời gian, dự kiến nội dung, chương trình kỳ Kọp thứ 10 HĐND tỉnh khoá XVI. Tại hội nghị các ý kiến của cử tri đã được tổ đại biểu giải trình tiếp thu, các ý kiến, kiến nghị đồng thời giải trình cụ thể về các vấn đề cử tri quan tâm, đề nghị. Các cử tri đã trao đổi, kiến nghị với tổ đại biểu: Đề nghị nhà nước quan tâm sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông; xây dựng điểm trường; kiên cố hóa kênh mương; xây bể nước sinh hoạt cho nhân dân; kéo điện cho những thôn chưa có điện; đền bù giải phóng mặt bằng các công trình giao thông trên địa bàn…

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, được Tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp để trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh trong thời gian tới./.

Tác giả: Trường Huy