Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 2 xã Lũng Táo và Lũng Thầu huyện Đồng Văn.

Sau Kỳ họp thứ Năm - HĐND tỉnh khóa XVII, Ngày 28.7.2017, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Đồng Văn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại 2 xã Lũng Táo và xã Lũng Thầu huyện Đồng Văn. Tham dự các buổi tiếp xúc cử tri, có ông Ly Mí Vàng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu; Bùi Quang Trí - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Tổ phó Tổ đại biểu cùng các ông bà thành viên Tổ đại biểu; đại diện cấp ủy, chính quyền và đông đảo các bậc cử tri 2 xã.
Toàn cảnh buổi TXCT
Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Năm - HĐND tỉnh khóa XVII. Kỳ họp đã xem xét 23 báo cáo và 13 tờ trình của Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan tư pháp của tỉnh và thông qua 14 Nghị quyết.

Qua báo cáo của Tổ đại biểu về kết quả Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh, các bậc cử tri đều bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với nội dung, chương trình, kết quả Kỳ họp và đánh giá cao trách nhiệm của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tại Kỳ họp. Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri 2 xã đã có nhiều ý kiến phản ánh và kiến nghị về việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách của Đảng, nhà nước; đề nghị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, cụ thể như: Đề nghị xây dựng thêm nhà làm việc cho cán bộ, công chức xã Lũng Táo;  đề nghị bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng và sửa chữa các Trường học và điểm trường xã Lũng Táo đã bị xuống cấp và hư hỏng nặng; đề nghị nâng mức hỗ trợ cho học sinh bán trú từ 0,3 lên 0,5 mức lương cơ sở; nâng cấp các trường của tỉnh lên thành đại học để đào tạo con em địa phương; ưu tiên người địa phương trong thi tuyển công chức và viên chức; xem xét lại các tiêu trí, điều kiện để người dân có thể đượcphát triển sản xuất có hỗ trợ lãi xuất theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh; Đối với việc thực hiện Nghị quyết 60/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, để đảm bảo đời sống cho cán bộ thì cần nâng mức phụ cấp kiêm nhiệm lên 100%; hỗ trợ làm đường bê tông vào các thôn, bản; đề nghị kéo điện cho các thôn chưa có điện; tỉnh cần có các giải pháp đàm phán với nước bạn Trung Quốc để mở các lối mở để giao thương hàng hóa cho nhân dân thuận lợi hơn; đề nghị xây dựng hồ treo để cung cấp nước sinh hoạt cho một số thôn thiếu nước trầm trọng; Xây dựng chợ biên giới…

 

Cử tri phát biểu tại buổi TXCT

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri 2 xã, ông Ly Mí Vàng - Tổ trưởng Tổ đại biểu và ông Bùi Quang Trí – Tổ phó Tổ đại biểu đã giải đáp một số kiến nghị của cử tri và đề nghị lãnh đạo xã, huyện giải đáp, trả lời trực tiếp cho cử tri về những ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết. Những kiến nghị của cử tri thuộc thầm quyền cáp tỉnh xem xét giải quyết và trả lời đã được Tổ đại biểu tiếp thu để phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền xem xét giài quyết./.
Trường Huy