Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Chương trình bố trí, quy tụ, ổn định dân cư trên địa bàn huyện Bắc Mê.

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2014. Trong các ngày 9-11/6/2014 Tổ đại biểu HĐND tỉnh – Đơn vị huyện Bắc Mê đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện Chương trình bố trí, quy tụ, ổn định dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg và Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bắc Mê.
Tổ đại biểu khảo sát tại Thị trấn Yên Phú - huyện Bắc Mê
Trước khi làm việc với huyện, Đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế tại 04 xã, thị trấn: Đường Âm, Đường Hồng, Thị trấn Yên Phú và xã Minh Sơn.

Bắc Mê là huyện vùng sâu của tỉnh Hà Giang, địa hình chia cắt mạnh, cơ sở hạ tầng nghèo nàn, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí còn thấp. Trong những năm gần đây do sự biến đổi khí hậu toàn cầu, trên địa bàn các xã trong huyện thường xảy ra mưa lớn, gió lốc gây ra hiện tượng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét làm thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân.

Theo báo cáo của huyện, thực hiện Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 và Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, huyện đã sắp xếp, tổ chức di chuyển cho 284 hộ dân với tổng kinh phí được phê duyệt là 13.992 triệu đồng. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của chính quyền địa phương cùng với sự nỗ lực vươn lên của các hộ gia đình. Xuất phát từ nơi thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư, thì nay đời sống của các hộ dân tại nơi ở mới đã được cải thiện và ổn định, người dân yên tâm lao động sản xuất.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn giám sát đã đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền địa phương đạt được, đồng thời yêu cầu cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác rà soát, quy hoạch, xác định rõ các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để có phương án bố trí, sắp xếp cho các hộ dân đến nơi ở mới đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

 

Tổ đại biểu kiểm tra hội trường thôn - thôn Thâm Quảng - xã Đường Âm

Tác giả: Thu Hiền