Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Hà Giang khảo sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa xã Ngọc Đường

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, Sáng ngày 03/8/2018, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị Thành phố Hà Giang do bà Chu Thị Ngọc Diệp - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, Tổ phó Tổ đại biểu làm trưởng đoàn đã thực hiện khảo sát kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa xã Ngọc Đường thành phố Hà Giang. Tham gia cùng đoàn giám sát có đại diện Thường trực HĐND Thành phố...
Đoàn khảo sát tại bộ phận một cửa xã Ngọc Đường
Trong 6 tháng đầu năm  2018, việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ngọc Đường đều đảm bảo thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, đúng thời gian, giảm phiền hà cho người dân, tổ chức; nâng cao tính chuyên nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính; việc áp dụng phần mềm điện tử vào giải quyết thủ tục hành chính tạo tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ, 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và giải quyết 717 hồ sơ; thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định; trang thiết bị và chế độ phụ cấp đối với cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa xã Ngọc Đường được quan tâm…

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn gặp khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện như: Bộ phận một cửa, một cửa liên thông xã chưa đảm bảo do một số bộ phận chuyên môn chưa có phần mềm để xử lý cũng như giải quyết các công việc có liên quan; việc ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức trong công tác cải cách hành chính đôi khi chưa hiệu quả…

Thay mặt đoàn khảo sát, bà Chu Thị Ngọc Diệp - Phó Trưởng ban dân tộc HĐND tỉnh, Tổ phó Tổ đại biểu đánh giá cao những nỗ lực của xã Ngọc Đường trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đề nghị cần thực hiện tốt quy chế một cửa theo quy định; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho bộ phận một cửa; nâng cao trình độ chuyên môn và có thái độ ứng xử với các tổ chức, cá nhân đến giao dịch; công khai các thủ tục hành chính, rà soát và cập nhật các loại văn bản mới của cấp trên. Đảm bảo chế độ cho công chức làm việc tại bộ phân một cửa và công tác cải cách hành chính tại địa phương./.
Thanh Hà