Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Quản Bạ, khảo sát các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Quản Bạ

Ngày 17.9.2020, Bà Hùng Thị Giang, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Quản Bạ cùng các thành viên của Tổ đại biểu đã tiến hành khảo sát thực tế về công tác quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung tại thị trấn Tam Sơn và 03 xã: Tùng Vài, Bát Đại Sơn, Cán Tỷ huyện Quản Bạ.
Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Quản Bạ khảo sát tại Hồ treo Sán Trù xã Bát Đại Sơn
Qua khảo sát cho thấy: Các công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân cơ bản đều được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân trong thôn. Ngay sau khi công trình được nghiệm thu, đưa vào sử dụng và bàn giao cho UBND các xã, thị trấn. UBND các xã, thị trấn đã hướng dẫn thành lập các tổ quản lý, ban hành quy chế bảo vệ và vận hành công trình đảm bảo phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân và nâng cao tuổi thọ của công trình.
 

Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Lùng Vái, xã Cán Tỷ
 
Tại các điểm khảo sát, Bà Hùng Thị Giang, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Quản Bạ đã đề nghị Cấp ủy, Chính quyền thị trấn Tam Sơn, xã Tùng Vài, Bát Đại Sơn, Cán Tỷ tiếp tục chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt việc quản lý, vận hành có hiệu quả đối với các công trình; tuyên truyền cho người dân thấy được lợi ích được hưởng thụ từ các công trình để người dân cùng với chính quyền xã bảo vệ nguồn nước; thường xuyên tổng vệ sinh, nạo vét lòng hồ để nguồn nước được đảm bảo vệ sinh.
                                                                                              Ngọc Mai