Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang đơn vị huyện Bắc Quang phối hợp tiếp xúc cử tri tại xã Liên Hiệp và Đức Xuân.

Ngày 15.01.2019, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang đơn vị huyện Bắc Quang đã phối hợp tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh đối với cử tri là cán bộ, công chức và cử tri các xã Liên Hiệp và Đức Xuân, huyện Bắc Quang. Tham gia buổi tiếp xúc cử tri có đại diện các ông (bà) thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bắc Quang; đại diện Tổ đại biểu số 04 HĐND huyện; đại diện Ban Pháp chế HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Bắc Quang cùng đông đảo cử tri các điểm tiếp xúc.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang đơn vị huyện Bắc Quang tại xã Liên Hiệp
Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đã thông báo đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 -2021. Trên tinh thần dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, cử tri bày tỏ sự vui mừng trước kết quả Kỳ họp và quan tâm đến một số nghị quyết chuyên đề như: Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 quy định về số lượng, chức danh một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố, mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 và Nghị quyết 86/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017)...

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã tham gia nhiều ý kiến kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước các cấp, như:  Cử tri xã Liên Hiệp đề nghị nhà nước xem xét hỗ trợ  thôn Ba Hồng làm cầu tràn sang thôn Đi; hỗ trợ xi măng cho nhân dân hoàn thiện các tuyến đường và các công trình thủy lợi hiện đang thi công giở dang hoặc đã xuống cấp; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xác định lại địa giới hành chính giữa thôn Ba Hồng và Thôn Linh xã Bằng Hành và các hộ lấn chiếm rừng nhà nước phát rừng trồng rừng trái pháp luật tại khu vực “đôi Khuối Đi”; đề nghị thay đổi phương pháp chỉ đạo quyết liệt việc cấp phát thẻ bảo hiểm ý tế theo đúng thời gian quy định trường hợp cấp sai cấp hỏng cần thông báo cấp bổ sung kịp thời tránh thành bức xúc trong xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi cho nhân dân phát triển kinh tế; Cử tri xã Đức Xuân: Đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng đường dây 0,4 KV đến các thôn chưa có điện; Ưu tiên phân bổ nguồn vốn thuộc Đề án “Xã phát triển toàn diện” giai đoạn 2019-2020.

 Những kiến nghị của cử tri đã được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ và đề nghị UBND huyện Bắc Quang, UBND các xã Liên Hiệp, Đức Xuân tiếp thu, giải quyết và trả lời trực tiếp cho cử tri theo thẩm quyền. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh giải quyết, đại diện Tổ đại biểu đã trả lời, giải đáp trực tiếp, đồng thời tiếp thu một số kiến nghị để phản ánh với Thường trực HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang để chuyển đến UBND và các cơ quan cấp tỉnh xem xét giải quyết và trả lời cho cử tri biết theo quy định./.
L.T.D