Tổ Đại biểu HĐND tỉnh giám sát tại huyện Quản Bạ

Thực hiện kế hoạch số 65/KH-TĐB, ngày 11/11/2013 của tổ đại biểu HĐND tỉnh, trong 02 ngày 21 - 22/11/2013, tổ đại biểu HĐND tỉnh – đơn vị huyện Quản Bạ do đồng chí Lệnh Xuân Kiềm – Chủ tịch HĐND huyện – tổ trưởng tổ đại biểu làm trưởng đoàn cùng các đồng chí thành viên đã tiến hành giám sát tại huyện Quản Bạ về kết quả thực hiện một số chế độ chính sách đối với học sinh, cán bộ quản lý và người phục vụ học sinh bán trú năm học 2012 – 2013; 2013 – 2014 trên địa bàn huyện. Tham gia cùng đoàn giám sát có đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo ban Văn hóa – xã hội HĐND huyện.
Đồng chí Lệnh Xuân Kiềm - Chủ tịch HĐND huyện Quản Bạ - Tổ trưởng tổ đại biểu phát biểu kết luận buổi giám sát tại UBND huyện Quản Bạ
Trước khi giám sát UBND huyện, đoàn giám sát đã tiến hành khảo sát thực tế tại 02 xã Bát Đại Sơn và Lùng Tám.

Kết quả giám sát cho thấy: Trong 02 năm học vừa qua, huyện Quản Bạ đã thực hiện các chính sách đối với học sinh, cán bộ quản lý và người phục vụ học sinh bán trú là Chính sách hỗ trợ học sinh con em dân tộc rất ít người; chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo; chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường PTDT bán trú; chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND. Sau khi các chính sách được ban hành, huyện đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn cơ sở thực hiện và phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến nhân dân, phụ huynh học sinh và các đối tượng được hưởng về các chế độ chính sách. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách khá thường xuyên, vì vậy trong năm học 2012 – 2013 và 2013 – 2014 đến thời điểm này các chế độ cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đúng đối tượng, không để xảy ra thắc mắc, bức xúc trong nhân dân, điều này đã giúp đảm bảo huy động, duy trì sỹ số học sinh, tạo điều kiện quan trọng cho công tác phổ cập giáo dục các cấp, bậc học, đặc biệt là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Năm học 2012 – 2013 toàn huyện có 9.588/13.594 học sinh, 157 cán bộ quản lý và 76 người phục vụ được hưởng các chế độ chính sách với số tiền là 17.731.840.000 đồng; năm học 2013-2014 (kỳ 1) có 10.030/14.185 học sinh, 146 cán bộ quản lý và 95 người phục vụ được hưởng chính sách với số tiền 7.028.696.000 đồng.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc chi trả các chế độ cho học sinh, cán bộ quản lý, người phục vụ còn chậm; sự phối kết hợp giữa các phòng, ban chuyên môn của huyện trong việc tiếp nhận hồ sơ của các đối tượng được hưởng chế độ chưa tốt; còn có tình trạng sử dụng giáo viên làm công tác phục vụ (nấu ăn, kiểm tra thực phẩm…); chưa có sự phân công nhiệm vụ cụ thể đối với những cán bộ hoạt động liên trường (y tế, kế toán); việc lưu giữ chứng từ, số sách chưa khoa học…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Lệnh Xuân Kiềm – Chủ tịch HĐND huyện – Trưởng đoàn giám sát biểu dương những kết quả đã đạt được của huyện trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh, cán bộ quản lý và người phục vụ học sinh bán trú trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới huyện cần làm tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai việc thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh, cán bộ quản lý và người phục vụ học sinh bán trú; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn cũng như tập huấn cho các đơn vị trong việc thực hiện chính sách đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả hơn; xây dựng quy chế hoạt động cho những cán bộ hoạt động liên trường; công khai minh bạch các chính sách cũng như đối tượng được hưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách đến với người dân, phụ huynh học sinh; đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học…/.

 

Tác giả: Thu Hiền