Tổ Đại biểu HĐND tỉnh – đơn vị ứng cử tại huyện Yên Minh tiếp xúc cử tri tại xã Phú Lũng, huyện Yên Minh

Thực hiện công văn số 949/HĐND – VP, ngày 15/12/2015 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 16 – HĐND tỉnh khoá XVI. Ngày 07/01/2016 Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Yên Minh đã có buổi TXCT tại xã Phú Lũng, huyện Yên Minh. Thành phần cử tri tham dự buổi TXCT gồm có Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ xã; cán bộ công chức xã, các ngành đoàn thể của xã; lãnh đạo các nhà trường, trạm y tế xã, Bí thư chi bộ, trưởng các thôn, bản của xã, đại diện một số cử tri gần trung tâm xã.
Các Đại biểu tham dự buổi TXCT
Thay mặt Tổ đại biểu, Ông Nguyễn Khánh Lâm đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh và báo cáo kết quả hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Yên Minh trong nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, cởi mở và mang tính xây dựng cao, tại buổi TXCT đã có 9 lượt ý kiến phát biểu của cử tri tập trung vào các nội dung như: Đề nghị nhà nước chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình của dự án Cờ Lao tại xã để đưa vào sử dụng; giải quyết việc làm ưu tiên cho con em địa phương đã được qua đào tạo; hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà lưu trú cho giáo viên, hỗ trợ tiền ăn cho học sinh…

Tại buổi TXCT, đại diện Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã trả lời, giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri ngay tại buổi tiếp xúc, các ý kiến thuộc thẩm quyền của cấp huyện và xã đã được lãnh đạo huyện, xã trực tiếp giải trình làm rõ; ngoài ra một số ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, Tổ đại biểu đã tiếp thu, tổng hợp báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết./.
Trần Liên