Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Mèo Vạc khảo sát kết quả đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn huyện Mèo Vạc

Ngày 24/9/2020, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Mèo Vạc do ông Thào Mí Sính – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Tổ trưởng tổ đại biểu làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã tiến hành khảo sát thực tế một số công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn các xã Xín Cái, Sơn Vĩ, Thượng Phùng và thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc.
Tổ đại biểu HĐND tỉnh khảo sát tại công trình cấp nước sinh hoạt thôn Tìa Chớ, xã Xín Cái
 

Đoàn khảo sát công trình cấp nước sinh hoạt thôn Cờ Tảng, xã Xín Cái
 
Qua khảo sát thực tế cho thấy: Các công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân cơ bản đều được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, phục vụ tốt nhu cầu cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Các xã, thôn đã thành lập các tổ quản lý, hoạt động theo quy ước, hương ước, dưới sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của chính quyền các xã theo quy định. Các công trình đảm bảo phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân và nâng cao tuổi thọ của công trình…
 
Toàn cảnh buổi làm việc tại xã Thượng Phùng
 
Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Mèo Vạc, ông Thào Mí Sính – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Tổ trưởng tổ đại biểu yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các công trình nước sạch sinh hoạt; rà soát đánh giá lại toàn bộ các hạng mục công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn để có biện pháp xử lý, giải quyết, khắc phục, sửa chữa công trình hư hỏng, xuống cấp, đảm bảo vệ sinh an toàn nguồn nước, tiếp tục quản lý và vận hành có hiệu quả các công trình; tiếp tục tiếp tục quan tâm tuyên truyền cho người dân về công tác bảo vệ và vệ sinh môi trường khu vực xung quanh các bể chứa nước đầu nguồn, để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho các hộ dân không bị ô nhiễm, đặc biệt, không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân.
Thanh Phong