Tiếp tục Chương trình giám sát Ban Văn hoá – xã hội HĐND tỉnh làm việc với sở Y tế về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia DS - KHHGĐ và Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống HIV/AIDS

Chiều ngày 05/11/2013, Ban Văn hoá - xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Quang Trí - Phó Ban VH - XH chủ trì cùng các đồng chí thành viên đã tiến hành giám sát sở Y tế theo Kế hoạch số 87/KH-HĐND, ngày 01/10/2013 của HĐND tỉnh.
Đ/c Bùi Quang Trí - Phó Ban VHXH - HĐND tỉnh kết luận tại buổi giám sát
Qua giám sát Đoàn nhận thấy: sau 2 năm thực hiện Quyết định số 1199/QĐ-TTg, ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2012 - 2015. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành công tác DS - KHHGĐ của tỉnh ta đã đạt được một số kết quả quan trọng: Tỷ lệ sinh hàng năm được duy trì với mục tiêu giảm sinh năm 2012 là 0,6%o (đạt 100% kế hoạch), dự kiến mức giảm sinh năm 2013 là 0,7%o vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tăng từ 67,4% năm 2012 và ước đạt 68,61% năm 2013. Nhận thức về công tác DS-KHHGĐ của người dân ngày càng được nâng lên, chất lượng dân số từng bước được cải thiện đã góp phần không nhỏ trong công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/AIDS luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo kể cả đầu tư về con người, trang bị cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị làm việc từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, tuyến xã. Tỷ lệ nhiễm HIV được quản lý, tư vấn và duy trì, kịp thời can thiệp giảm tác hại như cấp phát bơm kim tiêm, bao cao su, tiếp cận với số người nghiện ma tuý, người bán dâm... thông qua đó hoạt động phòng chống HIV/AIDS có nhiều chuyển biến tích cực.

Có được kết quả trên, ngành Y tế đã tích cực chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn địa phương; chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch về công tác phòng chống HIV, xây dựng mô hình điểm “Toàn dân tham gia phòng chống HIV tại cộng đồng dân cư” và thực hiện “Chiến lược phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hà Giang đến năm 2020 và tầm nhìn 2030”.

Bên cạnh những thành tựu đạt được chương trình mục tiêu Quốc gia dân số - KHHGD và phòng chống HIV/AIDS còn bộc lộ một số mặt hạn chế, như: mức sinh, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên vẫn còn cao; tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống vẫn diễn ra ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng cao; một số hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại trong hành vi sinh đẻ của người dân... Tình hình dịch HIV/AIDS vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là trong giới trẻ. Sự kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV vẫn còn khá phổ biến. Trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay số người nhiễm HIV vẫn ở mức cao với 1.674 người, số chuyển sang AIDS là 794 người, số tử vong do AIDS là 302 người. Việc phân bổ kinh phí hàng năm của các chương trình mục tiêu còn chậm, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ...

Kết luận buổi làm việc đồng chí Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thay mặt Đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được của sở Y tế trong công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia DS - KHHGĐ và Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 và 9 tháng đầu năm 2013. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình trên Sở Y tế cần chủ động tham mưu cho tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác DS-KHHGĐ, phối hợp tốt với các ngành liên quan thực hiện có hiệu quả chiến dịch truyền thông phòng chống HIV/AIDS; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số đủ về số lượng, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, bồi dưỡng y đức bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chăm lo xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị làm việc đặc biệt là tuyến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn và đưa ra những giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Sở Y tế cần chủ động tham mưu rút ngắn thời gian phân bổ và giao dự toán ngân sách Chương trình mục tiêu Quốc gia và hướng dẫn đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./.
 

Tác giả: Trường Huy