Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Yên Minh

Thực hiện Chương trình giám sát, khảo sát năm 2014, trong các ngày từ 3 - 4/11/2014, Đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Chúng Thị Chiên – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát kết quả triển khai thực hiện các công trình, dự án do UBND huyện Yên Minh và các ngành chức năng của tỉnh (Sở Giao thông – Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giáo dục – Đào tạo; Ban Dân tộc) làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện Yên Minh.
Đ/c  Chúng Thị Chiên, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi khảo sát tại huyện Yên Minh
Theo báo cáo, hiện nay UBND huyện Yên Minh làm chủ đầu tư 145 công trình; Sở giáo dục – Đào tạo làm chủ đầu tư 12 công trình; Ban Dân tộc làm chủ đầu tư 05 công trình; Sở Nông nghiệp & PTNT làm chủ đầu tư 09 công trình; Sở Giao thông vân tải làm chủ đầu tư 02 công trình. Nhìn chung, việc triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình, dự án của UBND huyện Yên Minh và các ngành của tỉnh cơ bản đảm bảo đúng quy trình, quy định về đầu tư xây dựng cơ bản. Các công trình đã và đang được đầu tư xây dựng đều đảm bảo chất lượng, phát huy tác dụng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện…

Tuy nhiên, tình trạng nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản đang còn khá lớn; một số công trình có hạng mục thi công chưa đúng thiết kế; còn bố trí khởi công mới nhiều công trình trong điều kiện vốn đầu tư phát triển hàng năm còn thấp; một số công trình tiến độ thi công chậm…

Sau khi nghe các thành viên đoàn khảo sát tham gia ý kiến, đồng chí Chúng Thị Chiên - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao sự cố gắng của huyện và các ngành của tỉnh trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình, dự án trên địa bàn huyện Yên Minh. Đồng thời lưu ý huyện và các ngành cần tập trung thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án, hạn chế việc điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị:

Đối với UBND huyện Yên Minh: Tăng cường vai trò giám sát của Chủ đầu tư, chỉ đạo các xã thành lập, kiện toàn Ban giám sát của cộng đồng để thực hiện chức năng giám sát trong quá trình thi công công trình; chỉ đạo các xã làm tốt công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng; hạn chế khởi công mới nhiều công trình và tránh đầu tư dàn trải để giảm thiểu số nợ đầu tư xây dựng theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các đơn vị chủ quản, chủ đầu tư của tỉnh trong công tác giải phóng mặt bằng…

Đối với các ngành của tỉnh: Quan tâm đến công tác nghiệm thu, quyết toán các công trình đã hoàn thành; đẩy nhanh tiến độ các công trình đang triển khai; tăng cường giám sát các công trình do mình làm chủ đầu tư; quan tâm phối hợp chặt chẽ với UBND huyện trong công tác giải phóng mặt bằng.

 

Thường trực HĐND tỉnh Khảo sát  đường tránh Quốc lộ 4C

Tác giả: Thu Hiền