Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất với UBND tỉnh và các ngành liên quan về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI

Chiều ngày 02/6/2014, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp với UBND, Ủy ban MTTQ và các ngành liên quan của tỉnh, thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lý Thị Hơn - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan.
Đ/c Chúng Thị Chiên - UVBTV Tỉnh uỷ - Phó chủ tịch HĐND tỉnh kết luận cuộc họp
Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI sẽ được tổ chức trong 02 ngày (10 – 11/7/2014). Tại Kỳ họp này, HĐND sẽ xem xét các báo cáo của UBND như: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; báo cáo tình hình thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2014. Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền. Báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. Báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện KSND tỉnh về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2014. Xem xét và cho ý kiến với các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về các vấn đề như: Thông qua bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bắc Quang, thành lập thị xã Việt Quang trực thuộc tỉnh Hà Giang; các Tờ trình và Nghị quyết về công tác cán bộ…..

Phát biểu thảo luận tại cuộc họp các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung, chương trình dự kiến, đồng thời điều chỉnh, bổ sung một số nội dung vào chương trình trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI xem xét thông qua.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chúng Thị Chiên đề nghị UBND tỉnh và các ngành có liên quan, đặc biệt là các ngành trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp đảm bảo chất lượng, góp phần thành công Kỳ họp; đồng thời sớm gửi các văn bản cho các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo đúng luật định./.

Tác giả: Thu Hiền