Thường trực HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 đối UBND thành phố Hà Giang

Chiều ngày 9/11, Đoàn giám sát số 2 của Thường Trực HĐND tỉnh do đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát UBND thành phố Hà Giang về kết quả thực hiện Nghị nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018. Tham gia buổi giám sát có đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo văn phòng, các phòng chuyên môn HĐND tỉnh.
Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi giám sát với UBND thành phố Hà Giang.
Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo UBND thành phố báo cáo những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Đoàn giám sát đề nghị UBND Thành phố làm rõ thêm một số nội dung như: Việc giải quyết vốn nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới, việc đầu tư hỗ trợ xã đã được công nhân nông thôn mới, việc nâng cao các tiêu chí sau công nhận nông thôn mới; nợ đọng xây dựng cơ bản; việc phát triển hợp tác xã; các vấn đề liên quan đến thu, chi ngân sách; kết quả sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy; lộ trình và dự kiến sắp xếp kiện toàn thôn, tổ dân phố; đánh giá việc triển khai thực hiện các mô hình vay vốn theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh; tình hình tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; việc triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết nói đi đôi với làm, gắn với mức độ quyết liệt; việc tranh chấp đất đai giữa một số hộ dân của thành phố Hà Giang và huyện Vị Xuyên; cần quan tâm đến các điểm ngập úng do ảnh hưởng của thủy điện Sông Lô 6; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhất là hoạt động tín dụng đen; công tác phối hợp với các sở, ngành trong việc thu hút các dự án đầu tư và việc chấp hành, xây dựng các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; việc triển khai quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch trong thời gian vừa qua; việc triển khai các Nghị quyết  209, Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh; việc quản lý nguồn vốn, sử dụng vốn dự phòng ngân sách; việc chấp hành trật tự xây dựng đô thị; tình trạng thiếu giáo viên; …

Kết thúc buổi làm việc, thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Thành phố Hà Giang trong thời gian qua, đồng thời cũng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các ngành tiếp tục rà soát các chỉ tiêu đạt và chưa đạt để có giải pháp chỉ đạo thực hiện đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách; tăng cường công tác quản lý thu, thực hiện có hiệu quả các biện pháp tăng thu, chống thất thu, khai thác tốt các nguồn vốn, tăng thu sử dụng đất; làm tốt việc thu hồi các khoản nợ thuế; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, ổn định thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa trên thị trường; làm tốt công tác chủ động phối hợp trong việc xây dựng quy hoạch; tiếp tục chỉ đạo giải quyết các tồn tại vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; tăng cường tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động xây dựng, công tác quản lý đất đai trên địa bàn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2018-2019; làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho người và vật nuôi; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết 35 và Nghị quyết 209, Nghị quyết 36 của HĐND tỉnh; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường chất lượng hoạt động của HĐND, UBND, UBMTT, các tổ chức đoàn thể; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; quan tâm đến việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, triển khai mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm…

Trước đó, Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại phường Trần Phú và xã Ngọc Đường, thăm một số mô hình phát triển kinh tế tại xã Ngọc Đường.
Lan Phương