Thường trực HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 đối với Sở Nông nghiệp &PTNT và Sở Công Thương

Chiều ngày 06/11/2018, tại Trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh, Tổ số 01, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Thào Hồng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp &PTNT và Sở Công Thương nhằm giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ của 02 ngành năm 2018. Tham gia Đoàn giám sát có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.
Đ/c Thào Hồng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại buổi giám sát
Tại buổi giám sát lãnh đạo Sở Nông nghiệp &PTNT và Sở Công thương đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 của ngành. Theo đó, Ngành Nông nghiệp và PTNT được giao thực hiện 09 chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp. Qua báo cáo cho thấy có 5/9 chỉ tiêu đến thời điểm giám sát đã đạt và ước cả năm sẽ đạt và vượt so với kế hoạch (chỉ tiêu sản xuất lương thực; tỷ lệ che phủ rừng; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; số xã đạt chuẩn nông thôn mới;  số xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí nông thôn mới), còn 4/9 chỉ tiêu không đạt kế hoạch (gồm: Chỉ tiêu giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân/ha đất trồng cây hàng năm; tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp; số xã đạt chuẩn 10 đến 14 tiêu chí và số xã đạt 15 đến 18 tiêu chí nông thôn mới). Cụ thể: Tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt 403.322,5 tấn, tăng 1,3% bằng 5.490,5 tấn so với năm 2017, đạt 101,3% kế hoạch năm; tỷ trọng chăn nuôi, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 30,17%, đạt 94,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết; tỉ lệ che phủ rừng ước đạt 56,6% đạt 100%; tỉ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh ước đạt 81,5%, đạt 100%; số xã đạt tiêu chí nông thôn mới ước cả năm xây dựng đạt 11 xã, lũy kế đến hết năm 2018 có 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới; công tác bảo vệ phát triển rừng được quan tâm, trồng được 6.497,5ha.

Đối với Ngành Công Thương được giao thực hiện 04 chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó ¾ chỉ tiêu thực hiện ước sẽ đạt và vượt kế hoạch (chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện); ¼ chỉ tiêu không đạt kế hoạch (chỉ tiêu tổng giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu). Đến thời điểm giám sát, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh ước đạt 3.040,63 tỷ đồng, tăng 14,87% so với cùng kỳ, đạt 92,91% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế ước đạt 4.968,06 tỷ đồng, tăng 16,87% so với cùng kỳ, đạt 98,92% kế hoạch; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 7.704,982 tỷ đồng, tăng 11,07% so với cùng kỳ, đạt 81,1% kế hoạch năm; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 293,7 triệu USD, đạt 39,16% kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu ước đạt 224,5 triệu USD, nhập khẩu ước đạt 69,2 triệu USD.
 
Tại buổi giám sát, các thành viên của đoàn đánh giá cao về công tác quản lý nhà nước của các ngành, đồng thời cũng trao đổi, phân tích chỉ ra những tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của từng ngành trong triển khai thực hiện, các nhiệm vụ như: Việc thực hiện các chỉ tiêu mà UBND tỉnh giao; nguyên nhân tỷ trọng chăn nuôi giảm; việc triển khai hiệu quả các Nghị quyết 209; 86; 120 của HĐND tỉnh; công tác chăm sóc, bảo vệ, trồng rừng thay thế và kinh phí quản lý bảo vệ rừng; công tác quản lý các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; thực hiện Đề án quy tụ dân cư; giải pháp hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; tổng kim ngạch xuất khẩu; công tác quản lý các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh; việc phân cấp ủy quyền cho các huyện…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Thào Hồng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ngành Nông nghiệp &PTNT và Công Thương trong việc thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, đồng thời đề nghị Ngành Nông nghiệp quan tâm chuyển đổi mô hình sản xuất; nâng cao năng suất, chất lượng chè; triển khai Nghị quyết 209 và Nghị quyết 86 HĐND tỉnh có hiệu quả; chú trọng chất lượng, hiệu quả công tác trồng rừng; đẩy nhanh tiến độ công tác thu tiền dịch vụ môi trường rừng; bố trí quỹ đất sản xuất cho các hộ dân quy tụ dân cư... đề nghị Ngành Công thương phối hợp với các ngành liên quan  đôn  đốc chủ đầu tư và đơn vị thi công cầu treo Bản Mồ Thị trấn Đồng Văn do ảnh hưởng bởi tích nước vận hành Nhà máy thủy  điện Nho Quế 1; quan tâm đầu tư các trạm biến áp, cột điện đảm bảo chất lượng; tham mưu cho tỉnh công tác quy hoạch thủy điện. Đề nghị hai ngành xây dựng những giải pháp cụ thể phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất đối với những chỉ tiêu khó hoàn thành trong năm 2018.
Thanh Hà