Thường trực HĐND tỉnh giám sát chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2015 tại huyện Xín Mần

Nhằm đánh giá tình hình triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững ở địa phương; tình hình và kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách, dự án giảm nghèo trên địa bàn; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo... Trong 2 ngày 07 và 08/4/2014, Tổ giám sát của thường trực HĐND tỉnh Hà Giang về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bên vững, do Bà Lý Thị Hơn – Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh làm Tổ trưởng, đã làm việc với Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo huyện Xín Mần giai đoạn 2012-2015. Trước đó, Tổ đã khảo sát tại các xã Nàn Sỉn, Bản Díu, Tả Nhìu.
Đ/c Lý Thị Hơn- Uỷ viên Thường Trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc tại Huyện Xín Mần
Trong hai năm 2012 - 2013, số hộ nghèo của huyện Xín Mần bình quân mỗi năm giảm 7,69%, nhiều chương trình, chính sách về giảm nghèo đã phát huy được hiệu quả cao, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Huyện đã thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho 100% hộ nghèo, ưu tiên cho vay vốn phát triển sản xuất NLN được 2.087 lượt hộ chiếm trên 50% số hộ được vay tại ngân hàng CSXH, hỗ trợ về vốn, giống, phân bón cho các hộ nghèo từ nguồn sự nghiệp Chương trình 30a, Chương trình 134…cùng với việc hỗ trợ phát triển sản xuất huyện còn đầu tư vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu, huy động tối đa nguồn lực tập trung thực hiện chương trình giảm nghèo.

Kết luận tại buổi giám sát, đ/c Lý Thị Hơn – Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Ban chỉ đạo huyện Xín Mần trong việc triển khai thực hiện chương trình trình giảm nghèo trong thời gian qua. Đ/c đánh giá cao về công tác chỉ đạo, việc thành lập các tổ hợp tác sản xuất, tổ khuyến nông tại thôn bản và thực hiện một số các mô hình rất hiệu quả. Xín Mần là 1 trong 6 huyện nghèo của tỉnh, được thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết 30a, chương trình 135 và các chương trình, dự án giảm nghèo khác. Tuy nhiên do điều kiện tự nhiên khó khăn nên kết quả giảm nghèo chưa được bền vững. Qua giám sát, đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh  yêu cầu huyện Xín Mần cần quan tâm đến các công trình hạ tầng đã được đầu tư, vừa khai thác sử dụng có hiệu quả, vừa bảo dưỡng các công trình để đảm bảo sử dụng lâu dài, nhất là các tuyến đường giao thông hiện nay đang xuống cấp. Các chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ cới cấp uỷ, chính quyền các xã, làm tốt công tác giám sát cộng đồng đối với các công trình đầu tư tên địa bàn. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền tới người dân về các chính sách giảm nghèo và nhân rộng những mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực để tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác giảm nghèo ở địa phương.

Tác giả: Cao Cường