Tập huấn kỹ năng hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND cấp xã huyện Vị Xuyên

Ngày 31.10.2017 Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục triển khai tập huấn, nâng cao kỹ năng hoạt động cho Thường trực và các Ban HĐND cấp xã huyện Vị Xuyên. Báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn này là các đồng chí lãnh đạo chuyên trách và đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh. Đại biểu tham dự tập huấn gồm các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và các thành viên HĐND cấp xã với 288 đại biểu của 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Toàn cảnh hội nghị tập huấn tại huyện Vị Xuyên
Với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đại biểu dân cử và lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND và phương pháp tập huấn “cầm tay chỉ việc”, trong thời gian 1 ngày, các báo cáo viên đã củng cố những vấn đề cơ bản về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Thường trực, các Ban HĐND cấp xã và truyền đạt, trao đổi những kỹ năng cơ bản trong hoạt động điều hành của chủ tọa các kỳ họp, kỹ năng điều hành phiên giải trình của Thường trực HĐND; kỹ năng thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo Nghị quyết của các Ban HĐND cấp xã; kỹ năng về tổ chức hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban HĐND cấp xã. Với tinh thần nghiên cứu, học tập nghiêm và thẳng thắn, cởi mở trong việc trao đổi kinh nghiệm hoạt động, các đại biểu dự tập huấn đã trao đổi nhiều kinh nghiệm hoạt động và đề nghị báo cáo viên giải đáp một số vấn đề trong việc tổ chức phiên họp giải trình của Thường trực HĐND; việc tổ chức hoạt động và kinh phí hoạt động của các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND./.
Lan Phương