Tập huấn kỹ năng cho nữ đại biểu HĐND các xã của huyện Vị Xuyên

Tiếp tục chương trình tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động cho nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, từ ngày 28 - 30/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã tổ chức tập huấn kỹ năng cho nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã của huyện Vị Xuyên. Dự buổi tập huấn có Thường trực HĐND huyện Vị Xuyên cùng các nữ đại biểu HĐND của các xã trên địa bàn huyện.
Toàn cảnh buổi tập huấn
Trong thời gian tập huấn, các đại biểu sẽ được cung cấp các kỹ năng về tham vấn trong ban hành nghị quyết; kỹ năng trình bày, thảo luận và chất vấn; kỹ năng tiếp công dân và giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri; kỹ năng tổ chức và điều hành kỳ họp Hội đồng nhân dân. Sau mỗi phần lý thuyết, học viên chia nhóm thực hành thảo luận, đóng vai xử lý tình huống trong tham vấn, giải quyết kiến nghị của cử tri...
 
Từ những kỹ năng được tập huấn sẽ là hành trang góp phần cho các nữ đại biểu Hội đồng nhân dân nâng cao năng lực, tạo được uy tín trong cộng đồng dân cư, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, giúp các đại biểu biết cách xử lý tốt một số tình huống khi tham vấn, khi tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và trong quá trình kiểm tra, giám sát tại địa phương./.
Trường Huy