Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên dự phiên họp Ban thường vụ Huyện ủy Bắc Mê

Trong hai ngày 6 và 7/4/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 3/2021. Đến dự có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
Đ/c Chúng Thị Chiên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Phiên họp đã thông qua báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị Qúy I; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quí II/2021; báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Thường trực Huyện ủy, BTV, Ủy ban nhân dân huyện Quý I/2021 và một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; báo cáo về kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Bắc Mê; dự thảo Kế hoạch của BTV Huyện ủy thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Tờ trình xin chủ trương thực hiện đầu tư Dự án khởi công mới năm 2021 sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý; Tờ trình về việc xin chủ trương tổ chức kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp cuối nhiệm kỳ) Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp và nguồn nhân lực, giai đoạn 2021-2025; tờ trình khác của UBND huyện, các Ban xây dựng đảng huyện ủy trình.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên cơ bản đồng tình với các báo cáo, tờ trình trình tại phiên họp. Đồng chí đánh giá cao kết quả lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II, yêu cầu huyện Bắc Mê tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giao, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đẩy mạnh hình thức và cách thức tuyên truyền từ nay đến thời điểm diễn ra bầu cử.Tổ chức học tập quán triệt về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến từng chi bộ, đảng viên. Công tác dân vận trong việc bầu cử, chính sách đền bù GPMB, thưc hiện các dự án trên địa bàn huyện. Tập trung chỉ đạo các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH về lĩnh vực nông lâm nghiệp; công tác thu chi ngân sách để hoàn thành theo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công. Đánh giá tổng kết năm học 2020 - 2021; đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất cho ngày bầu cử 23/5. Công tác lập chuẩn bị cho quy hoạch, kế hoạch giai đoạn tiếp theo. Tiếp tục triển khai kế hoạch chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; tuyên truyền, quán triệt, đảm bảo mỗi người dân đều nắm được chủ trương Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 01/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kê cho người dân, giảm nghèo bền vững, chỉ đạo rà soát, nghiệm thu các hạng mục công việc đối với các hộ đủ điều kiện để tổ chức giải ngân vốn vay theo quy định. Quan tâm giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; các nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương  phải có đối thoại trực tiếp để giải quyết dứt điểm, tránh kéo dài nhất là thời điểm diễn ra bầu cử.
                                                                    Thùy Linh