Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Phong Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều ngày 25.5.2018, đồng chí Chúng Thị Chiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Phong Quang huyện VỊ Xuyên, nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng dự có lãnh đạo HĐND huyện Vị Xuyên, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo 1 số cơ quan, ban ngành của huyện.
Đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên phát biểu tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 xã Phong Quang huyện Vị Xuyên

Theo báo cáo kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 cho thấy: Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XX đề ra, với tinh thần tích cực, năng động, sáng tạo, xã Phong Quang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra giữa nhiệm kỳ như: Thu thuế và phí trên địa bàn hằng năm đạt 32/15 triệu đồng đạt 213,33%; thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/người/năm đạt 166,67% kế hoạch; giá trị sản phẩm thu hoạch  trên 1 ha đất canh tác đạt 60 triệu đồng đạt 100% kế hoạch; bình quân lương thực đầu người đạt 728kg/người/năm đạt 83,29% chỉ tiêu Nghị quyết; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.826 tấn đạt 87,8% chỉ tiêu Nghị quyết; tổng diện tích gieo trồng ngô, lúa giảm 23% so với chỉ tiêu NQ; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3% đạt 150% kế hoạch; Tổng đàn gia súc là 5.118 con tăng 1.593 con đạt 145,2% kế hoạch; tổng đàn gia cầm là 20.020/9.000 con đạt 311% kế hoạch; tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100% ké hoạch; chương trình xây dựng NTM đạt 8/19 chỉ tiêu, đạt 100% kế hoạch;  tỷ lệ che phủ rừng đạt 70% kế hoạchh; chỉ tiêu gia đình văn hóa hằng năm đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% kế hoạch; duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ 6-14 tuổi đến trường, tỷ lệ 3-5 tuổi đi mẫu giáo đạt 100% kế hoạch; gia đình có đủ 3 công trình vệ sinh đạt 78,68% so với chỉ tiêu đại hội; hằng năm 100% chi bộ đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên; có 50% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; kết nạp mới được 18 đảng viên mới đạt 60% so với chỉ tiêu đại hội, nâng tổng số đảng viên lên 186 đồng chí.  . Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế như: Tăng trưởng kinh tế chưa cao, chưa bền vững; sản xuất nông nghiệp phát triển chưa tưng xứng với tiềm năng, lợi thế của xã; vẫn còn tình trạng sinh con thứ 3 trở lên.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần tập trung thảo luận, đánh giá, bàn và đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí sao cho đạt kết quả cao nhất; cần bổ sung vào báo cáo các cột chỉ tiêu đại hội đề ra đến năm 2020, cột chỉ tiêu đến tháng 5/2018 đạt bao nhiêu %, những chỉ tiêu nào không đạt cần làm rõ lý do; hướng đến các tiêu chí xây dựng NTM để đặt ra chỉ tiêu, giải pháp cụ thể đối với các tiêu chí theo từng năm sao cho đạt hiệu quả nhất; tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh trồng cỏ phát triển chăn nuôi đàn đại gia súc nhất là quy hoạch vùng nguyên liệu phục vụ cho công ty Bò sữa TH TruMil, cần nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hơn nữa; xã cần tập trung đưa ra các giải pháp tạo công ăn việc làm bền vững, tăng thu nhập cho người dân; quan tâm đến công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, gần dân hơn để nắm bắt tốt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt kế hoạch công tác phân công nhiệm vụ hàng năm của các đồng chí Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã trong việc theo dõi, giám sát, phụ trách thôn, bản; quan tâm đến đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ sở; thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường  xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ , và chỉ thị 05 về việc “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Cấp ủy, chính quyền xã Phong Quang cùng đại biểu tham dự đại hội đã bàn và thống nhất một số chỉ tiêu mới như:  Điều chỉnh lại 1 số chỉ tiêu cơ bản như chỉ tiêu thu nhập, chỉ tiêu chăn nuôi… và 1 số ý kiến, kiến nghị như: Đề nghị hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, các tuyến kênh mương, sớm chi trả tiền thu mua dứa của doanh nghiệp cho người dân; sớm chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho người dân thôn Lùng Càng; đưa các giống cây ăn quả có giá trị kinh tế cao vào gieo trồng; tăng thu nhập bình quân đầu người tăng lên…

Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu tham dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí các chỉ tiêu đặt ra trong  nửa nhiệm kỳ còn lại để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.
Lan Phương