Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê tháng 6/2021

Ngày 30.6.2021, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác theo dõi, chỉ đạo huyện Bắc Mê (theo Quyết định 198-QĐ/TU của Tỉnh ủy) đã dự phiên họp Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê thường kỳ tháng 6 năm 2021 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, công tác xây dựng hệ thống chính trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đ/c Bùi Văn Tuân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì phiên họp; dự họp có các đồng chí trong BTV huyện ủy, lãnh đạo một số ngành liên quan của huyện Bắc Mê.
Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp
Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phát triển ổn định. Có 04/13 chỉ tiêu UBND tỉnh giao đạt 100%; 03 chỉ tiêu đạt từ 90 đến dưới 100%; 02 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Trong tổng số 47 chỉ tiêu huyện , có 08 chỉ tiêu đạt trên 100%; 07 chỉ tiêu đạt từ 70 đến dưới 100%; 04 chỉ tiêu đạt từ 50 đến 70%. Tổng diện tích vụ đông xuân gieo trồng đạt 106%; chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, đã triển khai các biện pháp phòng chống và tổ chức tiêm vacxin bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò; thực hiện ra quân chương trình cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế hộ theo Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy tại 13/13 xã, thị trấn cho 60 hộ; giải ngân nguồn vốn cho 25 hộ vay với số tiền 750 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 37,1%. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt, hiệu quả; các hoạt động thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, thông tin, lao động, việc làm tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; đã xây dựng và triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Chương trình công tác năm 2021. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện; kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, chất lượng.

Tại phiên họp các đại biểu đã tập trung thảo luận vào một số vấn đề như: Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19; dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò; công tác phát triển đảng viên; công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021; công tác thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách cấp huyện...

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Huyện Bắc Mê cần tập trung cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện; tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo từng chỉ tiêu, nhiệm vụ phải có giải pháp triển khai thực hiện cụ thể, phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện tốt công tác sản xuất vụ mùa. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước; rà soát quỹ đất, các khoản nợ đọng thuế của doanh nghiệp… để tăng thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, thôn nông thôn mới theo kế hoạch; Tập trung rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ giải quyết những vấn đề còn tồn đọng liên quan đến tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 gắn với đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19...
Hoàng Hiền