Phiên thảo luận tổ Kỳ họp thứ 6 – HĐND khóa XVII tỉnh Hà Giang

Trong khuôn khổ chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII, sáng ngày 07/12/2017 HĐND tỉnh đã chia 4 tổ thảo luận, đánh giá về những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, đưa ra các giải pháp đối với nhóm các báo cáo của UBND tỉnh, nhóm báo cáo của HĐND tỉnh, nhóm các báo cáo của cơ quan Tư pháp và cho ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết.
Toàn cảnh buổi thảo luận tại tổ
Nội dung được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận là Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Các đại biểu đề nghị: Tỉnh cần có lộ trình cụ thể hỗ trợ các huyện triển khai trồng cây dược liệu phù hợp với từng địa phương; tạo điều kiện quan tâm đầu tư phát triển chợ biên giới tại các lối mở và đầu tư xây dựng chợ nông thôn; quản lý kiến trúc nhà đồng bào dân tộc theo quy hoạch; quan tâm bố trí kinh phí xây dựng trung tâm các cụm xã hệ thống cấp thoát nước gắn với bảo vệ môi trường; quản lý tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản; hỗ trợ một phần kinh phí cho nghệ nhân tham gia giảng dạy đưa văn hóa truyền thống vào truyền dạy tại các trường học; cần xem xét có chính sách hỗ trợ cho người dân khi triển khai chuyển đổi giống cây trồng mới; sớm có kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên theo quy định; bổ sung thêm phần tồn tại, hạn chế tỷ lệ sinh con thứ ba và tình trạng lao động tự do xuất cảnh sang Trung Quốc; UBND tỉnh cần hoạch định rõ các nguồn thu ngân sách nhà nước trong tỉnh nhằm đăng ký chỉ tiêu thu cân đối ngân sách phù hợp để đảm bảo kế hoạch đề ra; đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, nhất là hàng hóa nông sản đặc thù của tỉnh; có chính sách bảo tồn các di tích lịch sử được công nhận cấp quốc gia…

Đối với Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách, sử dụng dự phòng ngân sách năm 2017 và giải pháp thực hiện năm 2018, các đại biểu tập trung vào đánh giá số liệu về kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn để thống nhất số liệu giữa các báo cáo; thảo luận, làm rõ tiêu chí phân bổ vốn cho các chương trình; đưa ra các giải pháp để khắc phục tình trạng chậm giao ngân sách các chương trình mục tiêu…

Phát biểu tại tổ thảo luận về nhóm báo cáo của HĐND tỉnh và nhóm báo cáo của cơ quan Tư pháp, đồng chí Nguyễn Minh Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hoạt động của HĐND tỉnh trong năm qua, tuy nhiên đồng chí nhận thấy các đại biểu HĐND tỉnh vẫn có tình trạng ngại va chạm, e dè, nể nang; về việc tổ chức các kỳ họp HĐND, thường mất nhiều thời gian đọc báo cáo, tờ trình; trong thời gian tới, cần nâng cao hơn nữa chất lượng đại biểu, hoạt động giám sát phải sâu hơn, kỹ hơn, thực hiện tốt việc cầm tay chỉ việc đối với 2 Ban cấp huyện và cấp xã. Đối với công tác Tư pháp, cần tập trung đẩy mạnh cải cách tư pháp bằng việc nâng cao năng lực cán bộ, thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, thực hiện nghiêm chế độ người đứng đầu, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành Tư pháp với Tỉnh ủy.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu các dự thảo nghị quyết, các ý kiến đưa ra thảo luận tập trung vào nghị quyết về đề nghị phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2018; về đề nghị phê duyệt tổng số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hà Giang năm 2018; Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; kế hoạch tài chính – mgân sách nhà nước 3 năm 2018 – 2020; Về việc phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2018; Về phê duyệt chuẩn phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh; Về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND, ngày 11/12/2016.

Kết thúc phiên thảo luận, tổ trưởng các tổ xin tiếp thu các ý kiến để tổng hợp làm cơ sở cho các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại hội trường trong phiên họp thứ 5 – Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh./.
Hoàng Huyền