Phiên Bế mac Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, hiệu quả, Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hà Giang, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã kết thúc tốt đẹp. Chủ trì Kỳ họp có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Tham dự phiên Bế mạc có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp
Trước khi bế mạc Kỳ họp, dưới sự chủ trì của đồng chí Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết, nhất trí thông qua 21 nghị quyết điều chỉnh các lĩnh vực về kinh tế, xã hội và các nội dung khác do Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực UBND tỉnh trình. Theo đó, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đã bám sát chủ trương, nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, tiếp tục cụ thể hóa các văn bản của Trung ương vào điều kiện thực tế của địa phương, tạo cơ sở pháp lý và động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 

Đồng chí Đỗ Thị Hương, Phó Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh, thư ký Kỳ họp thông qua các dự thảo Nghị quyết
 
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Thào Hồng Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp. Đồng chí nhấn mạnh, sau khi nghiên cứu các báo cáo, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020. Qua đó, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để nền kinh tế của tỉnh cơ bản phát triển ổn định, an ninh - quốc phòng được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh cơ bản hoàn thành. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã thẳng thắn phân tích, chỉ rõ những khó khăn, thách thức, những bất cập, yếu kém của nền kinh tế và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020.

Điểm lại các hoạt động nổi bật tại Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh nhận định: Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được cử tri và Nhân dân trong toàn tỉnh quan tâm theo dõi, đánh giá cao cả về nhóm vấn đề được lựa chọn, chất lượng chất vấn cũng như phần trả lời chất vấn. Phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm. Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh đã thể hiện thái độ nghiêm túc, thẳng thắn nhận trách nhiệm và đưa ra nhiều cam kết để khắc phục các hạn chế, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý trong các lĩnh vực phụ trách. HĐND tỉnh ghi nhận và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan sớm có kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện cho được những cam kết trong thực tế đạt hiệu quả cao nhất.

Kỳ họp đã tiến hành công tác nhân sự theo đề nghị của UBND tỉnh. Việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 được thực hiện bảo đảm đúng tiêu chuẩn, chất lượng, quy trình, thủ tục theo luật định và đạt sự đồng thuận cao. 

 

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết qua phần mềm ứng dụng CNTT
 
Cũng tại kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Thường trực UBND tỉnh triển khai phần mềm hỗ trợ cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ kỳ họp; cùng với số lượng lớn các nghị quyết được ban hành và nhiều nội dung quan trọng được xem xét tại kỳ họp đã tiếp tục khẳng định kết quả thực hiện Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nói chung và chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh nói riêng. Việc thảo luận, tranh luận và trách nhiệm giải trình đã tạo không khí làm việc sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm, thu hút sự quan tâm, theo dõi của nhân dân và cử tri toàn tỉnh. Kết quả kỳ họp đã tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; đồng thời sẽ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tiếp theo.Đây cũng là năm tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì vậy, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân mới có thể bảo đảm hoàn thành tốt một khối lượng công việc lớn và những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2020.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh vừa được thông qua; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, của cử tri và nhân dân để có những giải pháp thiết thực hơn nhằm tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực quản lý cũng như bảo đảm tiến độ, chất lượng các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sau. Đồng thời, cần chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, đạt nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri để kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan và hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách của người đại biểu Nhân dân.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu và cử tri trên toàn tỉnh đã dành thời gian tham dự, theo dõi kỳ họp và luôn quan tâm, góp ý kiến cho hoạt động của HĐND tỉnh.
Hoàng Huyền