Nguyên nhân nào làm ảnh hưởng đến việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh năm 2017?

Trong phiên chất vấn, trả lời chất vấn Kỳ họp thứ Năm – HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đại biểu Vương Thị Thủy – Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII ứng cử tại huyện Quản Bạ đã chất vấn “Nguyên nhân, lý do, trách nhiệm và giải pháp của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc chậm tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của cấp huyện gây ảnh hưởng đến việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh năm 2017?”
Đại biểu Vương Thị Thủy – Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII ứng cử tại huyện Quản Bạ chất vấn tại Kỳ họp
Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nguyên nhân chậm là do lỗi chủ quan và lỗi khách quan, cụ thể: Sở chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai lập kế hoạch; UBND các huyện, thành phố lựa chọn đơn vị tư vấn yếu về nghiệp vụ chuyên môn, thiếu kinh nghiệm, chưa quan tâm chỉ đạo sát sao phòng chuyên môn cấp huyện và đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập kế hoạch sử dụng đất theo tiến độ, mặt khác do lúng túng xác định nguồn vốn cho khởi công mới các công trình, dự án dẫn đến chậm tiến độ lập kế hoạch sử dụng đất.
 

Ông Hoàng Văn Nhu - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn tại Kỳ họp

Giải trình thêm về nội dung này, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Tháng 11/2016, Sở đã tổng hợp trình phiên họp UBND tỉnh 145 công trình, dự án sử dụng đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích là 399,8 ha có sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các dự án vốn ngoài ngân sách nhà nước được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư. Tháng 12/2016, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và được thông qua tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 11/12/2016, theo đó HĐND cấp huyện, thành phố tổ chức kỳ họp và thông qua các danh mục dự án khởi công mới năm 2017 theo nguồn vốn đầu tư công được tỉnh phân cấp. Do thời gian tổ chức kỳ họp HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố vào những ngày cuối năm 2016; đồng thời là năm đầu tiên thực hiện theo phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 – 2020; tiến độ triển khai lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện còn lúng túng, chậm tiến độ. Vì vậy, Sở Tài nguyên Môi trường đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh kéo dài thời gian phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trong quý I/2017, còn các công trình, dự án phát sinh (nếu có) sẽ trình Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương triển khai thực hiện và lập kế hoạch sử dụng đất bổ sung. Tuy nhiên, các huyện, thành phố đã không hoàn thành theo chỉ đạo của UBND tỉnh, mặt khác trong quý I/2017 phát sinh bổ sung các danh mục công trình, dự án thu hồi đất thuộc vốn ngành (điện lực, viễn thông, các công trình trọng điểm của tỉnh và một số công trình cấp huyện). Tại Kỳ họp HĐND tỉnh tháng 4/2017, UBND tỉnh báo cáo trình kỳ họp thống qua bổ sung 48 công trình, dự án với tổng diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích là 250,48 ha được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 bao gồm cả danh mục, dự án bổ sung đợt 2 trình UBND tỉnh phê duyệt chậm nhất tháng 6/2017.

Để khắc phục tình trạng trên, Sở Tài nguyên Môi trường khẳng định: Ngay sau Kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh kết thúc, Sở sẽ chủ động tham mưu cho UBND tỉnh phân khai chỉ tiêu các loại đất cho cấp huyện hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, cùng với việc kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, thông qua đó đánh giá năng lực của đơn vị tư vấn để có ý kiến với các huyện, thành phố xem xét lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực để triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018; đồng thời, trong Quý 3 năm 2017, Sở TNMT chủ động tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, chuyên môn cho phòng TNMT các huyện chủ động lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 (dự thảo), sau khi các danh mục dự án có thu hồi đất năm 2018 được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm sẽ chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt đúng thời gian quy định của Luật Đất đai 2013.

Sau khi Sở Tài nguyên Môi trường trả lời, làm rõ, chủ tọa Kỳ họp thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân, tồn tại là Sở chưa làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, thành phố nên đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2017. Đề nghị trong thời gian tới Sở cần tiếp thu, rút kinh nghiệm và thực hiện tốt các giải pháp đã nêu./.
Hoàng Huyền