Kỳ họp thứ 12 (bất thường) HĐND tỉnh thành công tốt đẹp

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 12 (bất thường) HĐND tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp. Trên cơ sở xem xét các tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, đa số các đại biểu HĐND tỉnh đều đồng tình, nhất trí cao, tuy nhiên cũng còn một số nội dung được các đại biểu tập trung đưa ra bàn, thảo luận, đề nghị UBND tỉnh, các ngành làm rõ các nội dung liên quan đến việc thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo đường từ Quốc lộ 4C đi cầu Phương Tiến, huyện Vị Xuyên chưa có trong danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chưa có trong Quy hoạch mạng lưới giao thông của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; việc bố trí nguồn vốn cho dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Bắc Quang - Xín Mần; dự án đường và kè bảo vệ trường học, khu dân cư đường biên giới từ UBND xã Tả Ván đi Cao Mã Phìn, Mã Hoàng Phìn mốc 272/2, mốc 276 huyện Quản Bạ; dự án kè chống sạt lở khu vực trường học, trạm y tế, nhà lưu trú và trụ sở làm việc xã Bản Péo (nay xã Bản Péo đã sáp nhập với xã Nậm Dịch) huyện Hoàng Su Phì…


Đại biểu HĐND tỉnh Vần Kim Đưởng thảo luận tại Kỳ họp thứ 12 (bất thường)
 
Sau khi được UBND tỉnh trả lời, làm rõ những nội dung liên quan, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất, biểu quyết thông qua các nghị quyết, gồm: Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2020 sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý; Nghị quyết về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường giao thông lên trận địa và đài quan sát phòng không tại núi Mỏ Neo, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang; Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và nguồn 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia; Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND, ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn đối với người áp dụng biện pháp cách ly y tập trung để phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
 
Cũng tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hà Giang khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Đỗ Thị Hương, đại biểu HĐND tỉnh do chuyển công tác; bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐNĐ tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với bà Hùng Thị Giang – Phó Bí thư Tỉnh đoàn; miễn nhiệm chức danh UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Công Dần - Nguyên
 Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang do nghỉ chế độ hưubầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Giang, khóa XVII nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lại Tiến Giang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu cử bổ sung chức danh Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh và thành viên UBND tỉnh và nhất trí biểu quyết thông qua các Nghị quyết về công tác cán bộ nói trên.
 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh do HĐND bầu tại Kỳ họp
 
Bế mạc Kỳ họp, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp, Kỳ họp đã tập trung xem xét, biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương chính sách của BCH Đảng bộ tỉnh và các quy định của pháp luật vào thực tiễn cuộc sống và là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đúng theo các quy định, quy trình của pháp luật, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn trong năm 2020. Các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2015. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Một là, đối với các dự án đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Kỳ họp này, giao cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục làm tốt việc hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, các đơn vị chủ đầu tư để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các dự án bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật. Đối với Nghị quyết quy định hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid – 19, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện ngay, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương tăng cường thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân. Hai là, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết, bảo đảm các dự án, mức hỗ trợ đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp này được tổ chức thực hiện hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.
 Lan Phương - Hoàng Huyền