Khảo sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Để có cơ sở thực hiện thẩm tra Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI; ngày 06 tháng 12 năm 2013 Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành khảo việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại xã Linh Hồ, xã Ngọc Linh huyện Vị Xuyên về nội dung: “ Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Giang lắp đặt công tơ riêng cho các hộ gia đình, khắc phục tình trạng bán điện qua công tơ tổng như hiện nay, giá điện quá cao”.
Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khảo sát tại thôn Đội 5 xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên
Qua khảo sát thực tế tại thôn Bản Buổng, xã Linh Hồ và thông Đội 5 xã Ngọc Linh cho thấy: Về cơ bản, kiến nghị của cử tri Linh hồ đã được giải quyết, cụ thể, thôn Bản Buổng có 99 hộ (34 hộ nghèo), đều được sử dụng điện lưới, trong đó có 43 hộ được lắp công tơ riêng, chiếm 43,43%; còn lại 56 hộ, bằng 56,57% sử dụng 21 công tơ cụm. Giá bán điện qua công tơ cụm, về lý thuyết thì các hộ vẫn được tính theo giá bậc thang trung bình từng hộ. Về phương thức trả tiền điện, các hộ luôn phiên trả từng tháng. Trên thực tế, các hộ này vẫn phải trả tiền điện với giá cao vì tổn thất trên đường dây; bất cập ở đây là hộ dùng nhiều, hộ dùng ít điện, nhưng phải trả tiền điện như nhau là không công bằng, nhất là các hộ nghèo. Như vậy là nguyện vọng của cử tri chưa được đáp ứng.

Tại thôn Đội 5 xã Ngọc Linh có 101 hộ (18 hộ nghèo), trong đó có 99 hộ được sử dụng điện lưới; có 36 hộ được lắp đặt công tơ riêng, chiếm 36,3%; có 37 hộ sử dụng 06 công tơ cụm, trong đó có 12 hộ nghèo. Còn lại 27 hộ sử dụng công tơ tổng. Lí do chưa xóa được công tơ tổng tại đây, theo báo cáo của UBND tỉnh là do lưới điện 0,4 KV do nhân dân đầu tư từ trước đây, hiện tại nhân dân không chịu bàn giao cho ngành điện quản lý, đầu tư nâng cấp, nên không thể lắp đặt công tơ riêng cho nhân dân. Qua khảo sát thực tế cho thấy, vướng mắc ở đây là do ngành điện không hoàn trả số vốn đã đầu tư như phê duyệt của UBND tỉnh (33.389.000đ), do vậy nhân dân không đồng tình bàn giao. Như vậy ý kiến kiến nghị của cử tri Ngọc Linh vẫn chưa được giải quyết.

Tại buổi làm việc với đoàn khảo sát, cử tri hai thôn trên tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Giang sớm chi trả số tiền trên cho nhân dân. Giải quyết dứt điểm việc bán điện qua công tơ cụm, công tơ tổng.

Tuy nhiên, để giải quyết dứt điểm ý kiến kiến nghị của cử tri, một phần lớn  phụ thuộc vào nguồn vốn, trong khi vốn ngân sách nhà nước hiện nay hết sức khó khăn, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, bố trí dần vào kế hoạch hàng năm để thực hiện dần cho nhân dân./.

 

Tác giả: Đặng Đình Nhiêu