Họp xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 60 của HĐND tỉnh

Thực hiện chương trình công tác tháng 11/2018 của Thường trực UBND tỉnh, sáng ngày 14.11, Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Thường trực HĐND tỉnh, các ngành chức năng về việc đề xuất xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về số lượng, chức danh một số chế độ chính sách đối với nhưng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 60). Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh; lãnh đạo Sở Tài Chính, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, các phòng chuyên môn.
Toàn cảnh buổi làm việc
Tại buổi làm việc, trên cơ sở Tờ trình của Ban Tổ chức – Nội vụ về việc xin chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị quyết số 60, đa số các đại biểu tham dự cuộc họp cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng: Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đã tinh giảm được số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; nâng cao đời sống và thu nhập cho người kiêm nhiệm thêm chức danh. Tuy nhiên, do địa hình của tỉnh ta bị chia cắt, đi lại khó khăn, dân cư sống không tập trung, việc dồn ghép các chức danh chưa phù hợp nên có nhiều cử tri ý kiến, kiến nghị điều chỉnh phụ cấp và việc lựa chọn dồn ghép các chức danh cho phù hợp.

Thảo luận tại cuộc họp, đa số các đại biểu đều đồng tình nhất trí đề nghị UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 60 của HĐND tỉnh đối với số lượng, chức danh, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn được hưởng 100% mức phụ cấp chức danh kiêm nhiệm; đối với các chức danh đề nghị UBND tỉnh có quy định cụ thể như: Chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn(Tổ trưởng Tổ dân phố); công an viên kiêm thôn đội trưởng; Phụ nữ kiêm Y tế thôn bản; khuyến nông, khuyến lâm; Đoàn thanh niên kiêm hội nông dân; Mặt trận tổ quốc kiêm Người cao tuổi, hội cựu chiến binh. Sẽ tổ chức tập huấn lại cho đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách này; đề nghị bổ sung thêm chức danh phó công an xã, thị trấn và cán bộ không chuyên trách khuyến nông, khuyến lâm thị trấn đối với những thị trấn có hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với những ý kiến tham gia đóng góp của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND tỉnh và đề nghị các ngành chuyên môn tiếp thu ý kiến, tính toán, chỉnh sửa để hoàn chỉnh tờ trình theo quan điểm nâng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố lên 100% đối với các chức danh kiêm nhiệm; việc quy định, sắp sếp các chức danh sẽ do UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn cụ thể; nhất trí bổ sung thêm chức danh Phó Công an xã và cán bộ khuyến nông, khuyến lâm thị trấn đối với những thị trấn có hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp./.
Lan Phương