Họp thống nhất nội dung chương trình Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh

Chiều ngày 23/10/2018, Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung chương trình Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan Tòa án, Viện Kiểm sát tỉnh. Dự họp còn có lãnh đạo Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND.
Toàn cảnh buổi làm việc
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đều cơ bản nhất trí với dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh do Thường trực HĐND tỉnh trình phiên họp, theo đó dự kiến Kỳ họp sẽ diễn ra trong thời gian 03 ngày từ ngày 05 đến ngày 07/12/2018, đồng thời các đại biểu cũng đề xuất bổ sung một số tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh tại Kỳ họp.

Kết luận tại buổi làm việc, thay mặt cho Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thống nhất các nội dung chương trình Kỳ họp thứ Tám và đề nghị UBND tỉnh cần bổ sung vào chương trình kỳ họp một số nội dung như: Báo cáo kết quả quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng vận hành  quản lý các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn từ  2015 đến 2018; Báo cáo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong thời gian từ năm 2016 đến nay; Tờ trình ban hành Nghị quyết phân bổ 10% số vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Tờ trình ban hành nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 04 của HĐND tỉnh về một số danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang... Đối với các nội dung được bổ sung thêm, Thường trực HĐND tỉnh giao cho Văn phòng HĐND tỉnh xây dựng báo cáo trình Ban Thường vụ để cho chủ trương thực hiện. Đối với các văn bản trình tại kỳ họp đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm hoàn thiện và gửi cho các Ban HĐND tỉnh thẩm tra đúng tiến độ; các cơ quan Tư pháp sớm gửi văn bản để thẩm tra; đối với những nội dung cần phản biện Thường trực HĐND tỉnh sẽ sớm gửi cho MTTQ VN tỉnh để phản biện, đồng thời đề nghị MTTQVN tỉnh sớm gửi báo cáo phản biện về Thường trực HĐND tỉnh theo thời gian quy định./.
 Lan Phương