Họp báo thông báo kết quả Kỳ họp thứ Ba - HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều ngày 13.12.2016, Thường trực HĐND tỉnh Họp báo thông báo kết quả Kỳ họp thứ Ba - HĐND tỉnh khóa XVII (nhiệm kỳ 2016-2021); đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự họp có lãnh đạo, đại diện một số Sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ Ba – HĐND tỉnh.
Tại buổi họp báo, đồng chí Hoàng Văn Vịnh đã thông báo kết quả Kỳ họp lần thứ Ba – HĐND tỉnh khóa XVII, sau 2,5 ngày diễn ra thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã xem xét 21 báo cáo, 25 tờ trình kèm theo 28 dự thảo Nghị quyết. Kỳ họp nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2016, những kiến nghị đối với HĐND và UBND tỉnh; nghe Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Hai – Quốc hội khóa XIV; Kỳ họp chia 3 tổ thảo luận và thảo luận tại Hội trường; kết quả thảo luận tại tổ có 53 lượt ý kiến tham gia vào các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết; thảo luận tại Hội trường có 10 lượt ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh và các ý kiến thảo luận, giải trình của UBND tỉnh, các ngành chuyên môn.

Kỳ họp tiến hành Chất vấn, trả lời chất vấn: Với phương châm đổi mới, nghiêm túc, các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII đã thẳng thắn, đưa ra nội dung chất vấn đối với lãnh đạo các Sở, ngành: Chất vấn Sở Tư pháp về nội dung chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của Luật; chất vấn Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc xây dựng công trình Khu di tích lịch sử Trọng Con tại huyện Bắc Quang; chất vấn Trưởng Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh về tiến độ thi công tuyến đường km 90 – ra Mốc 5 huyện Xín Mần; chất vấn Sở Kế hoạch và Đầu tư về bố trí vốn để thi công tuyến đường Yên Cường – Phiêng Luông huyện Bắc Mê; chất vấn Ban Dân tộc tỉnh về tiến độ thi công công trình kéo điện cho các thôn của xã Phú Lũng, huyện Yên Minh; chất vấn Sở Lao động – TBXH về trách nhiệm của ngành trong việc quản lý các đối tượng người tâm thần trên địa bàn tỉnh; chất vấn Sở Công thương về nguyên nhân chưa bàn giao, đóng điện cho nhân dân Thôn Lò Lử Phìn xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc và trách nhiệm quản lý các công trình đầu tư điện nông thôn trên địa bàn tỉnh; chất vấn Sở Giao thông vận tải về việc bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến đường 279 đã hoàn thành (còn 9 hộ dân xã Tân Bắc, huyện Quang Bình chưa nhận được kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng). Tại Kỳ họp lần thứ Ba HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp và nhất trí biểu quyết thông qua 28 Nghị quyết.

Các thành phần dự họp đều đồng tình nhất trí cao với nội dung thông báo về kết quả Kỳ họp lần thứ Ba - HĐND tỉnh khóa XVII.

Kết thúc buổi họp, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị,  thông tấn báo chí, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cử tri và nhân dân biết về kết quả của Kỳ họp./.


Lan Phương