Họp báo thông báo kết quả Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XVI

Chiều 24/9/2013, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) – HĐND tỉnh khóa XVI. Chủ trì buổi họp do đồng chí Lý Thị Hơn - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh; mời dự có đại diện Ban tuyên giáo tỉnh uỷ; lãnh đạo các cơ quan khối đoàn thể; đại diện các lực lượng vũ trang; lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo và phóng viên các quan thông tin đại chúng của tỉnh, của trung ương tại tỉnh.
Đ/c Lý Thị Hơn - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi họp báo
Đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) như sau:

Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) diễn ra trong buổi sáng 23/9/2013, dự kỳ họp có trên 150 đại biểu, trong đó có 53/58 đại biểu HĐND tỉnh. Kỳ họp đã thực hiện hoàn thành 02 nội dung lớn đó là:

Kiện toàn công tác cán bộ, cụ thể: Kỳ họp đã miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Bùi Văn Tuân do chuyển công tác; bầu bổ sung ông Ly Mí Lử giữ chức danh Trưởng Ban Văn hóa- xã hội HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2011 – 2016; Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVI đối với ông Ly Mí Lử do đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh; bầu bổ sung thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Bà Đỗ Thị Hương – Đại biểu HĐND tỉnh; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Hoàng Đức Tiến và Ông Trần Văn Hòa do chuyển công tác; bầu bổ sung ông Bùi Văn Tuân và ông Nguyễn Tiến Lợi vào Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016.

Kỳ họp đã nghe UBND tỉnh trình 03 Tờ trình kèm dự thảo nghị quyết, nghe báo cáo thẩm tra của ban Văn hóa xã hội, báo báo thẩm tra của ban Kinh tế ngân sách. HĐND tỉnh dành thời gian thảo luận và thông qua 02 nghị quyết chuyên đề, đó là: Nghị quyết Quy định về định mức hoạt động, nội dung và mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động và thành viên Đoàn nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số: 08/2008/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2008 của HĐND tỉnh về Quy định mức đóng góp đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Hà Giang. Riêng nghị quyết thông qua Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Giang, sau khi thảo luận, xem xét còn nhiều điểm chưa phù hợp, kỳ họp quyết định để lại, chưa thông qua tại kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh, yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiên các bước về qui trình để xây dựng lại bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang, HĐND tỉnh sẽ xem xét vào kỳ họp thứ Mười tới.

Tại buổi họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Lý Thị Hơn đề nghị các cơ quan khối đoàn thể; các đơn vị tuyên truyền của lực lượng vũ trang và các cơ quan thông tin đại chúng chuyển tải kết quả kỳ họp đến  nhân dân; tuyên truyền sâu, rộng nội dung các nghị quyết của Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) – HĐND tỉnh khóa XVI đến đông đảo cử tri trong tỉnh.

Tác giả: TH