Họp báo thông báo kết quả Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XVI

Chiều ngày 01/10/2014, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo thông báo kết quả Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) – HĐND tỉnh khóa XVI. Chủ trì họp báo: Ông Nguyễn Khánh Lâm - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh; mời dự có lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh Hà Giang và các tổ chức thành viên; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các đơn vị tuyên truyền của lực lượng vũ trang; đại diện một số sở, ngành và các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh.
Toàn cảnh buổi họp báo
Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Khánh Lâm, đã thông báo kết quả Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XVI đến các đại biểu dự họp cụ thể:

Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) – HĐND tỉnh khoá XVI được tiến hành từ ngày 29 đến ngày 30/9/2014 tại Hội trường lớn HĐND – UBND tỉnh, Kỳ họp đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Kỳ họp xem xét 13 văn bản, bao gồm: 09 Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh; 03 Báo cáo và 01 Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với bà Lý Thị Hơn do nghỉ hưu; bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Nguyễn Khánh Lâm – Chánh Văn Phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; bầu cử bổ sung thành viên Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh Hà Giang khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Nguyễn Văn Hưng – Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, đại biểu HĐND tỉnh; bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Hà Giang khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Hà Việt Hưng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh; nhất trí cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Trịnh Văn Quyết do chuyển công tác.

Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu, Kỳ họp, đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra với chất lượng và hiệu quả cao. Các phiên họp được bố trí khoa học, hợp lý, các văn bản đều được trình trực tiếp tại Kỳ họp. Chủ tọa điều hành các phiên họp đảm bảo khoa học, dân chủ và đúng luật. Trên cơ sở nội dung các dự thảo Nghị quyết và ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, Chủ tọa đã có nội dung gợi ý thảo luận cụ thể, chi tiết và toàn diện. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trình Kỳ họp, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trước cử tri; Kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua 17 Nghị quyết (gồm 12 Nghị quyết chuyên đề và 5 nghị quyết về công tác cán bộ).

Kết thúc buổi họp báo, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, ông Nguyễn Khánh Lâm, cảm ơn các cơ quan thông tin, tuyên truyền đã theo dõi và đưa tin các Phiên họp của HĐND tỉnh và đề nghị MTTQ, các cơ quan khối đoàn thể; các đơn vị tuyên truyền của lực lượng vũ trang, các cơ quan thông tin, tuyên truyền đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng nội dung các Nghị quyết của Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) – HĐND tỉnh khóa XVI đến đông đảo cử tri trong tỉnh biết./.

Tác giả: Thu Hiền