Họp báo thông báo chương trình Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cho Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh. Ngày 30/11/2015, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo thông báo thời gian, địa điểm và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 16- HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Khánh Lâm – UVBCH Đảng bộ tỉnh - Uỷ viên Thường trực – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh chủ trì buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo
Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVI dự kiến tổ chức trong 03 ngày (08 – 10/12/2015). Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, xem xét và cho ý kiến đối với 03 Báo cáo, 14 Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh, gồm: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015, phư­ơng hướng nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh năm 2015, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ trước Kỳ họp thứ 14 đến sau Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh Khoá XVI; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2016; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tạm ứng vốn kho bạc nhà nước năm 2016; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo và lệ phí cấp giấy phép đối với hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về phí chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền điều chỉnh, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng và thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về ban hành quy định tiêu thức phân công cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 về chủ trương đầu tư xây dựng Hợp khối trụ sở làm việc các cơ quan hành chính tỉnh Hà Giang; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về công tác cán bộ.

Xem xét các Báo cáo, Tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; Kỳ họp cũng nghe thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; nghe các báo cáo của các cơ quan tư pháp; thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét, dự kiến thông qua 17 Nghị quyết chuyên đề và các nghị quyết về công tác cán bộ.

Về công tác thông tin, tuyên truyền Kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương cần thông báo rộng rãi, đầy đủ, kịp thời đến cử tri và nhân dân về nội dung, chương trình Kỳ họp. Kỳ họp có 2 phiên được truyền hình trực tiếp trên sóng HTV Đài phát thanh - truyền hình Tỉnh Hà Giang: Phiên khai mạc sáng ngày 8/12/2015 và Phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc Kỳ họp chiều ngày 10/12/2015.
                                                                                          Thu Hiền