Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các cấp thành công tốt đẹp

Sau ½ ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các cấp tỉnh Hà Giang lần thứ Ba, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức tại huyện Bắc Quang đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và đã thành công tốt đẹp.
Đại biểu tham luận tại hội nghị
Tại Hội nghị, đã có 12 lượt ý kiến trao đổi, thảo luận trực tiếp xoay quanh chủ đề “kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra về lĩnh vực tài chính - Ngân sách và tư pháp; kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng phiên chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp HĐND”. Theo đó, đại đa số các đại biểu đều cho rằng, trong thời gian qua, hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND về lĩnh vực tài chính - ngân sách và tư pháp được thực hiện đảm đúng quy trình, từng bước đổi mới vào từng nội dung, lĩnh vực. Hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND ở một số địa phương đã thực hiện có hiệu quả; các nội dung được lựa chọn để chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp đã góp phần không nhỏ vào việc tháo gỡ khó khăn trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; giải quyết các kiến nghị của cử tri và nhân dân liên quan đến lĩnh vực được chất vấn, giải trình. Những kết quả này đã từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã đề cập đến những tồn tại, khó khăn trong tổ chức thực hiện hoạt động thẩm tra cũng như hoạt động chất vấn, giải trình như: Một số báo cáo, đề án của UBND tỉnh gửi về Thường trực HĐND tỉnh còn chậm so với yêu cầu gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thẩm tra; Năng lực thực tiễn, phản biện của một số đại biểu còn hạn chế; Các thành viên Ban chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, chưa có chuyên môn về lĩnh vực tài chính - ngân sách nên khó khăn trong quá trình thẩm tra dẫn đến báo cáo thẩm tra còn thiếu tính phản biện; Tình trạng né tránh, ngại va chạm trong hoạt động chất vấn chưa được khắc phục triệt để; Nội dung chất vấn đôi khi chưa cụ thể, chưa xác định rõ trách nhiệm, nguyên nhân, chưa đi thẳng vào vấn đề nên gây bức xúc cho đại biểu và cử tri;…

Thường trực HĐND tỉnh cũng nhận được nhiều đề xuất, kiến nghị của Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện và Thường trực HĐND cấp xã, như: Các cấp cần chọn hình thức, phương thức giám sát sao cho phù hợp; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực và trình độ của đại biểu HĐND; Sớm có quy định cụ thể, thống nhất về tổ chức bộ máy Văn phòng để đảm bảo công tác tham mưu, phục vụ các đoàn giám sát của HĐND; Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Pháp chế HĐND với UBND trong công tác thẩm tra; Nâng cao nhận thức về hoạt động chất vấn, giải trình; UBND phải chỉ đạo kịp thời việc giải quyết các ý kiến chất vấn của đại biểu và kiến nghị cử tri, đây là vấn đề cốt lõi để khẳng định uy tín, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền. Ngoài ra mỗi đại biểu HĐND phải không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị để nâng cao hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị tại hội nghị. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp nghiên cứu những kinh nghiệm, cách làm hay đã được trao đổi tại Hội nghị để áp dụng vào thực tiễn hoạt động, nhằm triển khai tốt nhiệm vụ, không ngừng nâng cao hiệu quả các hoạt động của HĐND góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã đề ra trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Đồng thời, đồng chí cũng xin tiếp thu đầy đủ các đề xuất, kiến nghị của HĐND các cấp để báo cáo với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương xem xét hoàn thiện chính sách, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của HĐND các cấp đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo đúng luật định.

 

Bàn giao và nhận nhiệm vụ đăng cai tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm lần thứ Tư tại huyện Vị Xuyên
 
Kết thúc hội nghị, Thường trực HĐND huyện Bắc Quang đã tiến hành bàn giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm lần thứ Tư cho Thường trực HĐND huyện Vị Xuyên./.
Hoàng Huyền