Hội nghị tổng kết công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử năm 2019

Chiều 16.12.2019, tại tỉnh Thanh Hóa, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND các tỉnh: Tuyên Quang, Lào Cai, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắc Lắc…, tỉnh Hà Giang có đồng chí Chúng Thị Chiên, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá phát biểu chào mừng Hội nghị và thông tin khái quát về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh Thanh Hoá năm 2019.

Tại Hội nghị các đại biểu đã cùng thảo luận, đánh giá về kết quả công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử, theo đó, năm 2019, Ban Công tác đại biểu đã chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tiến hành nhiều hoạt động theo kế hoạch đề ra, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Trong đó, Ban Công tác đại biểu đã chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức Hội nghị “Công tác báo cáo viên, cộng tác viên trong hoạt động bồi dưỡng đại biểu dân cử”; Hội nghị bồi dưỡng “Kỹ năng xây dựng chính sách và giám sát trong lĩnh vực giáo dục”; hội nghị “Phân tích chính sách và giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động”; chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tập trung hoàn thành các nhiệm vụ duy trì website của Trung tâm, xây dựng và phát triển thông tin, dữ liệu, tài liệu bỗi dưỡng theo chương trình, kế hoạch, đảm bảo tiến độ thời gian và chất lượng nội dung…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất với nội dung báo cáo của Ban Công tác đại biểu trình bày và cho rằng: Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử năm 2019 vẫn còn những hạn chế, cần khắc phục, như: Số lượng nội dung được chọn để tổ chức hội nghị bồi dưỡng không nhiều, khó có thể đáp ứng hết nhu cầu của đại biểu Quốc hội; việc vận dụng các phương pháp bồi dưỡng của các báo cáo viên chưa đa dạng về hình thức, có những trường hợp chưa phù hợp với đại biểu dân cử đòi hỏi cần đối chiếu thực tiễn, trao đổi, thực hành nhiều hơn; việc trao đổi, đánh giá rút kinh nghiệm với các báo cáo viên sau các hoạt động bồi dưỡng chưa được chú ý tiến hành…

Qua thảo luận, các đại biểu đề xuất giải pháp trong thời gian tới đó là: Cần nghiên cứu tổ chức hội nghị bồi dưỡng dành cho những người được quy hoạch làm ĐBQH chuyên trách; tổ chức biên soạn các tài liệu hướng dẫn kiến thức, kỹ năng hoạt động dành cho đại biểu dân cử để chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới; duy trì và mở rộng liên hệ với báo cáo viên đã có nhiều kinh nghiệm trọng hoạt động dân cử và có phương pháp sư phạm phù hợp; mở rộng, đa dạng mạng lưới báo cáo viên trên các lĩnh vực phù hợp với hoạt động bồi dưỡng…
  Hoàng Hiền